Ons werk

Nieuwe tool bespaart scheepvaart veel brandstof

De druk op de scheepvaart om te verduurzamen, neemt toe. Er komen steeds meer zogeheten ‘emission control areas' (ECA,s), waar schepen aan strenge milieu-eisen moeten voldoen. Nieuwe internationale wet- en regelgeving dwingt eigenaren ook zuiniger te varen. Voor het ontwerp van nieuwe en het aanpassen van bestaande schepen heeft TNO een instrument ontwikkeld, de Energy Optimization Tool, het levert brandstofbesparing en reductie emissies op.

“Schepen moeten in ECA,s overschakelen op minder zwavelhoudende, maar duurdere brandstof. Ook de uitstoot van NOx wordt steeds meer aan banden gelegd, evenals SOx en CO2. Dat betekent op termijn het aanpassen van de installaties aan boord. Met onze tool hebben we laten zien dat het brandstofverbruik met vele procenten is terug te dringen zonder dat daar ingewikkelde aanpassingen voor nodig zijn. De emissies nemen daardoor navenant af”, vertelt energie-expert Hans van Vugt van TNO.

Slim gebruik van data

De optimalisatie tool analyseert de totale installatie aan boord en geeft aan waar efficiency winst is te behalen. Dat resulteert in een advies welke onderdelen op welke manier het best zijn in te regelen. Door slim gebruik te maken van gemeten data over de installatie, de snelheid en beladingsgraad is de efficiency van het schip als geheel te optimaliseren. De te behalen besparing op het brandstofverbruik bedraagt al gauw twee tot vijf procent bij bestaande installaties, oplopend tot tien procent bij nieuwe. Voor rederijen zijn dat spectaculaire cijfers.

Strenge eisen verbruik en emissies

Het belang van de tool neemt toe, nu de International Maritime Organization (IMO) heeft voorgeschreven dat in 2025 nieuwe schepen dertig procent energiezuiniger moeten zijn dan in 2013 om zowel brandstofverbruik als emissies terug te dringen. Tijdens het ontwerp van een schip is het moeilijk het daadwerkelijke verbruik tijdens het varen goed te voorspellen. Dat komt door de toenemende complexiteit van de hybride installaties en meer gevarieerde vaarpatronen.

“Met de optimalisatie tool beschikken scheepsbouwers en reders over een energiemodel van het schip dat draait op een pc met door TNO ontwikkelde algoritmes. Het geeft een blauwdruk van het schip, ongeacht het type, dat ook direct duidelijk maakt of het energie management systeem voldoet aan de komende brandstof- en emissie eisen”, aldus Hans van Vugt.

TNO heeft de kennis op dit gebied onder meer ingezet in tal van Europese projecten waaronder het EU-project INOMANS²HIP (INOvative energy MANagement System for cargo SHIPs. Hierin zijn concepten uitgewerkt om vrachtschepen zuiniger te laten varen en schadelijke uitstoot te verminderen.

Contact

Ir. Hans van Vugt

  • Maritiem
  • bond graph
  • powermanagement
  • controlstrategie
  • geintegreerde energie systemen Ges
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.