Digitalisering in de bouw

Bestaande digitale ontwikkelingen versnellen en nieuwe digitale ontwikkelingen opstarten. Dat zijn enkele van de ambities van TNO’s businessunit Bouw, Infrastructuur & Maritiem. Zo ontwikkelt TNO slimme softwareconcepten, tools, methodieken en richtlijnen. We zorgen bovendien voor kennisoverdracht aan bedrijven en overheden. En we doen kritische evaluaties, verbinden partijen en leveren strategisch advies.

Download het position paper

'Naar netwerken van predictive twins van de gebouwde omgeving'

Download

Digitalisering speelt een steeds nadrukkelijker rol in de bouw. Er is een toenemende hoeveelheid digitale informatie beschikbaar, computerkracht neemt exponentieel toe en geavanceerde digitaliseringstechnologieën zien het daglicht. Ook voor TNO zijn dat belangrijke ontwikkelingen. Dankzij nieuwe en verbeterde technologieën kunnen we de processen, diensten, producten en businessmodellen voor onze klanten fundamenteel anders vormgeven.

Enorme maatschappelijke opgave

De ontwikkeling van nieuwe technologieën komt op het juiste moment. Zo staan we voor de enorme maatschappelijke opgave om 75 duizend woningen per jaar te bouwen en in hetzelfde tijdsbestek 30 tot 50 duizend woningen te verduurzamen.

Verder zijn er de energieopgave en de materiaaltransitie: maatschappelijke ambities die vragen om een andere, efficiëntere, innovatievere manier van samenwerken. Of denk aan het onderhouden van de naoorlogse infrastructurele kunstwerken in Nederland. Digitalisering maakt het mogelijk om deze en andere ambities te realiseren.

Je wilt als ketenpartner in de sector duurzaam ondernemen én bijdragen aan de energietransitie én je wilt sneller bouwen. Welke informatievoorziening heb je dan nodig? Je wilt jouw productie in de glastuinbouw optimaliseren. Hoe ziet het ontwerp van uw hightech greenhouse er dan uit? Je bent verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid van een kunstwerk of een offshore-constructie. Hoe ga je dat meten? Je wilt uw assets voor een lange periode goed kunnen beheren, monitoren en onderhouden. Hoe geef je het informatiemodel vorm? Welke digitaliseringsstandaarden bestaan er eigenlijk en hoe kun je deze het beste toepassen?

Kennispositie op civieltechnisch, bouwkundig en bouwfysisch gebied

In de digitale transformatie focust TNO enerzijds op innovatieve digitaliseringstechnologieën en ontwikkelen we anderzijds technologieën waarmee we onze kennispositie op civieltechnisch, bouwkundig en bouwfysisch gebied versterken. 

Verder maken we gebruik van linked data, een innovatief concept om verschillende databestanden en informatiestructuren te koppelen. Deze technologie speelt met name een rol bij Asset Lifecycle Information Management (ALIM), waar standaarden ‘dezelfde taal’ moeten spreken. Onder meer ontwikkelen we hiervoor Object Type Libraries (OTL’s) voor diverse publieke en private opdrachtgevers of eigenaars van bouwwerken en infrastructuur.

Digital en predictive twins

Een andere technologie die we in veel domeinen kunnen inzetten is de digital twin: een digitale replica van een asset of een set van assets die door simulatie gedetailleerd inzicht geeft in prestaties en processen. Doordat we tegenwoordig over veel data beschikken van die assets kunnen we hier zelfs voorspellende modellen van maken. Wij noemen dat predictive twins.

Kunstmatige intelligentie is ook een technologie waar TNO in de volle breedte sterk op inzet. Zo onderzoeken we de toegevoegde waarde in de bouw, infra en maritiem & offshore. Denk onder meer aan de ontwikkeling van autonoom varende (onderzee)schepen, gebaseerd op de technologie die wordt toegepast in de automobielindustrie, waarvan we aan de basis stonden en het toepassen van machine learning in het maken van modellen voor levensvoorspellingen van kunstwerken.

Ook het geautomatiseerd toetsen van een bouwinformatiemodel tijdens het ontwerp en de engineering, of het toetsen van een opgeleverd gebouw (as built) aan de bouw- en regelgeving zijn al toepassingsgebieden van kunstmatige intelligentie waarmee we ons bezighouden.


Predictive Twins toegepast bij de renovatieopgave infrastructuur

Meer weten?

Meer weten over de ontwikkelingen die TNO uitvoert binnen de bouw- en infrasector? Neem contact op met Rob Roef.

Contact opnemen
Ons werk

BTIC bevordert wonen en werken in klimaatneutrale bouw en infrastructuur

Het vliegwiel voor bouw-, ontwerp-, en techniekinnovatie. Dat is het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Door bedrijfsleven, kennisinstellingen, ministeries en koepelorganisaties te laten samenwerken... Lees verder

Veilige en Duurzame Leefomgeving
Contact

Rob Roef

  • Digitalisering
  • Bimbots