Duurzame gebouwen: naar een energieproducerende gebouwde omgeving

Het energiegebruik in Europa neemt toe en fossiele brandstoffen raken op. Voor ongeveer 40% vindt het energieverbruik plaats binnen de gebouwde omgeving. Die moet in ons land in 2050 volledig energieneutraal zijn. TNO zet haar kennis en expertise in voor energiepositieve gebouwen: duurzame gebouwen die energie produceren.

Particuliere gebouweigenaar ondersteunen in de transitie naar een aardgasvrije woning?

Je leest het in dit rapport 'Noord-Holland aardgasvrij'

Download
Duurzame gebouwen

EXTRA ENERGIE OPWEKKEN MET ENERGIEPOSITIEVE GEBOUWEN

De verwarming, warm water en installaties in een gebouw zorgen voor gebouwgebonden energieverbruik. Om energieneutraal te zijn moet dit verbruik worden gecompenseerd door hernieuwbaar opgewekte energie. Daarmee is het CO2-neutraal.

TNO gaat voor duurzame gebouwen die energie produceren. Energiepositieve gebouwen compenseren het gebouwgebonden energieverbruik. Ook wekken die gebouwen voldoende energie op voor al het eigen gebruik, zoals elektrische apparatuur, computers, verlichting. En ze genereren extra energie voor toepassing in andere sectoren, zoals industrie en transport.

DUURZAME GEBOUWEN realiseren DOOR VIER INNOVATIEGEBIEDEN

Om energiepositieve gebouwen te realiseren, bekijken we energie vanuit vier invalshoeken:

• Voor energieopwekking werken we bijvoorbeeld aan zonnepanelen en alternatieven voor fossiele brandstoffen.

• Bij energietransport gaat het erom dat de plek waar energie wordt gewonnen (of opgewekt) zo dicht mogelijk bij de plek ligt waar die wordt gebruikt.

• Voor energieopslag richten we ons op warmtebatterijen, die zonne-energie of windenergie opslaan.

• Voor energiegebruik ontwikkelen we concepten om warmte op te wekken of te hergebruiken. Ook bedenken we middelen, die gebruikers helpen om efficiënter met energie om te gaan. En we werken aan oplossingen die woningen en bedrijfspanden niet alleen energiezuinig, maar ook prettig, leefbaar en gezond houden.

Hoe realiseren we AARDGASVRIJE WIJKEN?

Voor het gasvrij maken van gemeenten is veel meer nodig dan het ontwikkelen van technologische oplossingen. TNO draagt op uiteenlopende gebieden bij aan het realiseren van aardgasvrije wijken en een toekomst zonder CO2-uitstoot:

technologie voor energiepositieve gebouwen en renovatieconcepten
• duurzame energieopwekking
slimme energiesystemen
beleidsondersteuning

Meer weten over duurzame gebouwen die energie produceren?

Neem contact op met Sten de Wit

Contact opnemen
Ons werk

In de versnelling voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

Nederland staat voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De komende 29 jaar moeten daarom zeven miljoen huizen en één miljoen... Lees verder

Veilige en Duurzame Leefomgeving
Contact

Dr. ir. Sten de Wit

  • Energie
  • Bouw