PICO beoogt de energietransitie te versnellen door inzicht te bieden in de kansen voor verduurzaming van de energievoorziening in een gebied: welke kansen zijn er, en waar liggen die? De inzichten ondersteunen de stakeholders in hun onderlinge dialoog en gezamenlijke besluitvorming. De doelgroepen zijn (lagere) overheden, netbeheerders, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, bewonerscollectieven en energieleveranciers.

PICO is een platform voor ruimtelijke, sociaal-economische en financiële modellen en data. Het bevat op dit moment ongeveer 100 kaartlagen zoals zonpotentie en (isolatie) besparingsmogelijkheden op pandniveau, verbruiksgegevens op postcode niveau etc. PICO maakt gebruik van een veelvoud aan databronnen (basisregistraties, sociaal-economische data, energieverbruiksdata) en diverse energiemodellen. Het schaalniveau varieert van individueel gebouw tot regio, waarbij de focus niet ligt op het detail binnen één pand, maar op het gebied. Daarmee dient PICO de fases visievorming, masterplanning en de stedenbouwkundige fase. Voor het onderbouwen van concrete investeringsbeslissingen is PICO van een te hoog abstractieniveau. Omdat het platform modulair is, worden continue nieuwe toepassingen toegevoegd, met nieuwe data, nieuwe modellen en nieuwe functionaliteiten.

PICO is ontwikkeld in een consortium bestaande uit Alliander, NRG031, Ecofys, ESRI, Geodan en TNO, en de ontwikkeling is mogelijk gemaakt door TKI Urban Energy. TNO heeft naast het projectmanagement het VESTA model toegepast. Dit model van PBL vormt een belangrijk geografisch rekenmodel in het huidige PICO. Outputs zijn energetische, duurzaamheids- en financiële indicatoren, alsook geografische selecties en aggregaties hiervan. Deze worden op interactieve kaarten getoond, en d.m.v. geografische selecties en aggregaties ook in tabellen en grafieken weergegeven. PICO is ook opgenomen in de toolkit Energietransitiemodellen van Netbeheer Nederland.

Kaart met terugverdientijd van Energieneutraal pakket voor woningen in de buurt Strijp in Eindhoven
Roadmap

Afdeling Strategy & Policy

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers... Lees verder
Expertise

Climate, Air & Sustainability

Kennis van emissies en luchtkwaliteit vertalen naar oplossingen voor milieuvraagstukken. Dat is de expertise van Climate, Air & Sustainability (CAS). Daarbij houden we rekening met economische, maatschappelijke... Lees verder
Expertise

Expertisegroep Monitoring & Control Services

Monitoring & Control Services komt met IT-oplossingen voor complexe monitoring- en control opgaven in domeinen als duurzame energie, smart industry, defensie en smart city. Lees verder

Contact