Voldoet een concept aan de verwachtingen? Hoe ervaart de gebruiker – thuis, op kantoor of elders – het energieklimaat? Na het ontwikkelen van producten en het toepassen van concepten wil je de prestaties monitoren. TNO bezit de kennis en instrumenten om voor jou als bouwer, ontwikkelaar of eindgebruiker een diagnose te stellen.

Monitoring is een middel om te kijken wat technisch is neergezet. Hoe presteren de diverse installaties en de bijbehorende componenten? Waarom valt het energiegebruik hoger of lager uit? Wat is de CO2-uitstoot? Welke uitspraken kunt u daar op basis van monitoring over doen, om te komen tot een verbeterd concept of een andere aanpak? Voor het detecteren en analyseren van mogelijke verbeterpunten gebruiken we bestaande meetinstrumenten en zo nodig ontwikkelen we nieuwe technologieën en meetinstrumenten. Het is bijvoorbeeld al mogelijk om de luchtdichtheid van huizen te bepalen, wat een maat is voor de kwaliteit van de bouw: hoe luchtdichter, hoe energiezuiniger. Maar te grote luchtdichtheid kan leiden tot gezondheidsproblemen. Vandaar dat we ook gezondheidswetenschappers bij de monitoring betrekken.

Comfort

Naast ‘harde’ technische metingen wilt u weten hoe het concept wordt ervaren. Als u een hele wijk met sociale woningbouw renoveert, wilt u toch weten hoe goed de maatregelen uitpakken. Omstandigheden als temperatuur, lichtniveau en luchtvochtigheid laten zich doorvertalen naar comfort. De persoonlijke ervaring van gebruikers bepaalt mede of uw ontwerp en de toegepaste technieken aan de opzet voldeden. Met protocollen en meetapparatuur kunt u de instellingen van uw gebouwbeheersysteem optimaliseren en een volgend concept nog beter neerzetten, nog efficiënter, met nog meer comfort voor de gebruiker. U ziet ook hoe nauwkeurig een installatie is ingeregeld. Of de gebruiker niet te veel betaalt. De technische middelen zijn voorhanden. Zo monitoren we met de deal De Stroomversnelling al duizenden nul-op-de-energiemeterwoningen.

Kwaliteit borgen

Prestatiegarantie zal in de toekomst aan belang gaan winnen. Hebt u als bouwer of ontwikkelaar een renovatie- of nieuwbouwproject afgerond en blijkt na enkele jaren dat het niet aan de energiedoelstelling voldoet, dan moet u bewijzen dat uw concept goed was. Met monitoring door TNO als onafhankelijke organisatie borgt u de kwaliteit – zowel voor uzelf als voor de gebouweigenaar of beheerder. Wilt u weten welke kennis al voorhanden is, bent u benieuwd naar lopende of afgeronde projecten of hebt u een specifieke vraag? Neem contact met ons op. Wij denken met u mee over een oplossing.

Ons werk

Snel en betaalbaar ventilatie in huis meten

De ventilatie in nieuw opgeleverde woningen blijkt in veel gevallen gebreken te vertonen. De capaciteit is onvoldoende, het systeem maakt teveel geluid of de luchtdichtheid in huis is niet in orde. Het... Lees verder

Contact

Dr. ir. Sten de Wit

  • Energie
  • Bouw