De ventilatie in nieuw opgeleverde woningen blijkt in veel gevallen gebreken te vertonen. De capaciteit is onvoldoende, het systeem maakt teveel geluid of de luchtdichtheid in huis is niet in orde. Het gevolg is een slechte luchtkwaliteit binnenshuis die gezondheidsrisico’s kan opleveren. TNO ontwikkelt in samenwerking met installateurs, leveranciers en producenten van luchttechnische installaties eenvoudige en betaalbare meetapparatuur om fouten op te sporen.

De noodzaak hiertoe wordt des te groter nu er een nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen op komst is, die de positie van de consument versterkt. Aannemers en installateurs moeten straks kunnen aantonen dat de opgeleverde woning voldoet aan de wettelijke eisen, ook voor luchtkwaliteit. Uit onderzoek van TNO blijkt dat zo’n tachtig procent van de opgeleverde woningen nu niet aan de eisen voldoet.

Handzame apparatuur

Installateurs die willen aantonen dat de geïnstalleerde ventilatie in orde is, moeten hiervoor gespecialiseerde kennis inhuren. Voor metingen aan de luchtinstallatie is dure apparatuur nodig en de operatie kost veel tijd. TNO heeft nu de handen ineen geslagen met brancheorganisatie voor de installatiebranche UNETO-VNI, de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) en ACIN, producent van meetinstrumenten. Het doel is handzame meetapparatuur te ontwikkelen die min of meer standaard in de uitrusting van aannemers en installateurs zou moeten zitten. Ook adviseurs van bijvoorbeeld de Vereniging Eigen Huis, de Woonbond of taxateurs zouden hiervan gebruik kunnen maken.

Risico’s slechte ventilatie

Bij slechte ventilatie gaat het om meer dan ongemak. Er zijn ook gezondheidsrisico’s aan verbonden. Zo denkt men bij fijnstof al snel aan verkeer in drukke straten of op snelwegen, terwijl blootstelling hieraan in de binnenlucht een minstens zo groot probleem kan zijn. Recent onderzoek uit Ierland laat zien dat na renovatie de luchtkwaliteit in woningen slechter is dan ervoor.

De meetinstrumenten die nu worden ontwikkeld tonen straks snel aan of de ventilatie in de woning aan de eisen voldoet. Dan zijn alleen in twijfelgevallen, of als de meting negatief uitpakt, nog gespecialiseerde metingen nodig.

Binnen jaar prototype

TNO, dat patent heeft op de onderliggende techniek, brengt kennis in over luchtstromen, luchtkwaliteit in huis en akoestiek. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat capaciteit, luchtdichtheid en geluid de belangrijkste zaken zijn om aan te pakken. Ook heeft TNO enkele voorlopige concepten uitgewerkt die met de partners binnen een jaar tot prototype worden doorontwikkeld. Simpele apparaatjes van karton of plastic zijn afdoende om de metingen te doen. Verder werkt TNO aan een meetprotocol. De instrumenten die ACIN vervolgens bouwt, worden in de praktijk getest door de installateurs van UNETO-VNI. Het streven is de apparatuur in 2019 marktrijp te hebben.

Het project wordt uitgevoerd onder TKI Urban Energy met subsidie van Topsector Energie van het ministerie van Economische Zaken.

Contact