De markt heeft een aantal onderhoudstechnieken ontwikkeld die, afhankelijk van de omvang van de schade, kunnen worden gebruikt om de levensduur van een wegdek te verlengen. TNO richt zich op het beoordelen en valideren van deze reparatiematerialen en -technieken.

Validatie kan betrekking hebben op technische, economische en/of duurzaamheidsaspecten. In deze context werken we aan het testen van preventieve maatregelen om de levensduur van nationale hoofdwegen te verlengen. Deze kunnen in een vroeg stadium worden gebruikt en verlengen de levensduur met maar liefst 30%. Bij het testen van reparatietechnieken wordt er rekening gehouden met hun maatschappelijke kosten en baten. Onderhoudsbeslissingen zijn dus gebaseerd op veel meer dan alleen de contractprijs.

Ons werk

Wegmeting en monitoring

Meer dan 80% van de nationale wegen in Nederland is voorzien van zeer open asfaltbeton (ZOAB): poreus asfalt met twee lagen. Hun toestand moet worden gemonitord om de veiligheid te waarborgen en te bepalen... Lees verder
Ons werk

Innovatieve asfaltmengsels

Lees verder
Ons werk

Asfalt en wegenbouw

Nederland heeft een van de dichtst vertakte wegennetten ter wereld. Van dit gehele netwerk is zo'n 130.000 kilometer verharde weg. TNO werkt aan het betrouwbaar en nauwkeurig voorspellen van de levensduurprestaties... Lees verder
Contact

Ing. Dave van Vliet

  • wegenbouw
  • wegenbouwinnovatie
  • wegenbouwonderzoek
  • wegen
  • asfalt