Asfalt bestaat uit aggregaat, zand, vulstof en bitumen. Deze componenten worden gebruikt om zeer verschillende soorten asfalt te produceren, zoals asfaltbeton, dicht asfaltbeton (DAC), steenmastiekasfalt (SMA) en 'zeer open asfaltbeton' (acroniem: ZOAB).

De asfalttypen hebben verschillende gradaties van eigenschappen, zoals elasticiteit, geluidsreducerend vermogen en weerstand tegen spoorvorming. Het type asfalt dat voor een weg wordt gekozen, is afhankelijk van de verkeerssituatie. Voor bepaalde locaties, zoals luchthavens en containerterminals, zijn speciale mengsels ontworpen, vaak volgens de specificaties van de opdrachtgever.

Asfaltadditieven

Innovatieve asfaltmengsels zijn ontworpen om de eigenschappen van asfalt te verbeteren zodat ze beter aansluiten op de toepassing. De nieuwe mengsels bevatten nieuwe componenten (bijv. vezels, rubber, synthetische stoffen) om de prestaties van een bestaand asfaltmengsel te verbeteren. Mengsels zijn ook ontworpen voor het produceren van asfalt dat milieuvriendelijker is. TNO doet onderzoek naar de prestaties van deze innovatieve asfaltmengsels, waaronder vezelversterkt asfalt en poreuze elastische wegdekken, en vergelijkt deze met standaardmengsels. Op dit gebied ontwikkelen we nieuwe technologieën voor de productie van polymeergemodificeerde bindmiddelen en componenten voor duurzaam 'groen' asfalt.

Ons werk

Asfalt repareren en beschermen

De markt heeft een aantal onderhoudstechnieken ontwikkeld die, afhankelijk van de omvang van de schade, kunnen worden gebruikt om de levensduur van een wegdek te verlengen. TNO richt zich op het beoordelen... Lees verder
Ons werk

Duurzame infrastructuur

De opdrachtgevers in de GWW-sector zetten in op duurzame infrastructuur met een lage milieubelasting. Rijkswaterstaat, ProRail en diverse regionale en gemeentelijke overheden laten duurzaamheid daarom... Lees verder

Contact