Meer dan 80% van de nationale wegen in Nederland is voorzien van zeer open asfaltbeton (ZOAB): poreus asfalt met twee lagen. Hun toestand moet worden gemonitord om de veiligheid te waarborgen en te bepalen of er onderhoudswerkzaamheden nodig zijn, zodat ze voldoen aan de wettelijke eisen voor veiligheid, geluid en rijkwaliteit. Het meten van oppervlakteschade is een belangrijke techniek die TNO gebruikt in samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS).

Rafeling

Rafeling is de meest voorkomende vorm van schade die optreedt in ZOAB-wegdekken. Het is het proces waarbij de bovenste stenen door het wegdek worden geperst. Wanneer de schade buitensporig wordt, moet de weg worden verhard. Een weg met ernstige rafelingproblemen vermindert de rijkwaliteit, verhoogt het geluid en verhoogt het risico op schade aan de voorruit. Het is duidelijk dat geautomatiseerde systemen een nuttige bijdrage kunnen leveren aan snelle, veilige weginspecties en de tijdige detectie van rafeling.

TNO doet daarom onderzoek voor Rijkswaterstaat naar de geautomatiseerde rafelingdetectie voor ZOAB-wegen. De afgelopen jaren heeft dit geleid tot de ontwikkeling en realisatie van een meetsysteem voor de ARAN-2, een van de automatische weganalysevoertuigen die Rijkswaterstaat gebruikt. Dit systeem produceert nauwkeurige longitudinale profielen van het wegdek bij snelheden tot 120 km/u.

MEETSYSTEEM

TNO heeft beeldverwerkingsalgoritmen en classificatiemodellen ontwikkeld. Op basis van de longitudinale profielen die door de ARAN-voertuigen worden geproduceerd, berekenen deze algoritmen en modellen de hoeveelheid steenverlies, en dus het vereiste onderhoudswerk. Het meetsysteem biedt dus veilige en objectieve informatie over de toestand van wegen. Dit is een essentiële input voor de langetermijnplanning van Rijkswaterstaat voor aanbevelingen voor wegverharding (MJPV), die de basis vormt voor de jaarlijkse planning van onderhoudswerkzaamheden op nationale wegen.

Ons werk

Asfalt en wegenbouw

Nederland heeft een van de dichtst vertakte wegennetten ter wereld. Van dit gehele netwerk is zo'n 130.000 kilometer verharde weg. TNO werkt aan het betrouwbaar en nauwkeurig voorspellen van de levensduurprestaties... Lees verder
Contact

Ir. Willem van Aalst

  • Rontgen
  • asfalt
  • rafeling
  • inspectie
  • wegen