TNO, Deltares en Marin zijn in 2014 begonnen met kennisontwikkeling op het gebied van kunstwerken in de natte infrastructuur. Sinds 2016 is ook RWS actief betrokken hetgeen resulteert in gezamenlijke programmering van een kennisprogramma natte kunstwerken voor 2017 en daarna.

Investeringsprogramma

Het kennisprogramma natte kunstwerken is bedoeld als een meerjarig investeringsprogramma om de kennis over technische en functionele levensduur van natte kunstwerken te vergroten en om oplossingen te vinden voor de komende vervangingsopgave voor natte kunstwerken. Het belang van asset management neemt toe. Efficiënt onderhoud en efficiënt omgaan met de einde levensduur problematiek is noodzakelijk vanwege de beperkte middelen en vanwege de steeds hogere eisen die aan het functioneren van de kunstwerken wordt gesteld. Het kennisprogramma heeft sterke relaties met het programma Vervanging & Renovatie, Multiwaterwerk en het Sluizenprogramma. Er is in het programma ruimte voor participatie van waterschappen en bedrijfsleven.

Einde levensduur

Het kennisprogramma heeft als focus de technische en functionele levensduur van natte kunstwerken. Daarnaast wordt onderzoek verricht ten behoeve van de inzet van innovaties voor vervanging en nieuwbouw, zoals het gebruik van vezelversterkte kunststoffen. In het programma is ook plaats gemaakt voor onderzoek naar de wijze waarop de kennis in de besluitvorming bij Rijkswaterstaat en de Waterschappen een rol kan spelen en hoe de einde levensduur problematiek als een kans voor ontwikkeling van het netwerk of het gebied kan worden aangegrepen.

Praktijk

Het programma probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de praktijk. Gegevens uit bestaande meetcampagnes, zoals het onderzoek naar de staat van de kunstwerken in de Afsluitdijk, worden gebruikt om meer generieke kennis te genereren. Waar nodig worden dergelijke meetcampagnes aangevuld met extra informatie. De generieke kennis wordt vastgelegd in rapporten en modellen en via de gebruikelijke wegen gedissemineerd. Waar mogelijk wordt de kennis in handreikingen, toolboxes, leidraden en / of normen vastgelegd.

Contact