Smart megastructures - Efficiëntie en veiligheid op zee

Efficiëntie en veiligheid op zee. Daarvoor maakt TNO zich sterk met onderzoek naar fundaties, alternatieve brandstoffen, verbindingen en ship dynamics. Met name door sensor- en communicatietechnologie dragen we bij aan een betere ondersteuning vanaf de kust, zodat bemanningen optimaal baat hebben bij de nieuwste innovaties.

Meer weten?

Wil je meer weten over het onderzoek van TNO naar veilige schepen? Neem contact op met Martijn van Roermund

Contact opnemen

Het continu monitoren van systemen wordt steeds belangrijker. Liefst willen bedrijven op elk moment weten wat de status van een systeem is. Ten eerste omdat de inspectiekosten toenemen. Ten tweede omdat we door de verdergaande optimalisatie steeds dichter bij de faalgrenzen komen. Om data goed te analyseren en tijdig te kunnen ingrijpen, moeten we materialen en grote constructies dus slimmer maken.

Berekeningen en aannames van vroeger

Een voorbeeld van de inzet van TNO is het onderzoek naar grote constructies. Bouwwerken zoals windturbines en olie- en gasplatforms worden zo groot en zwaar, dat de berekeningen en aannames van vroeger niet per definitie meer opgaan. Hetzelfde geldt voor alternatieve brandstoffen zoals lng en waterstof. De opslag- en overslagtechnieken die in de loop der jaren zijn ontwikkeld voor bunkerschepen kun je niet zomaar overnemen op een vissersschip.

Volgende vergroting mogelijk maken

Ook bij verbindingen komen door de opschaling nieuwe technische uitdagingen kijken. Waarom gaan, ondanks alle berekeningen en al het onderzoek, toch nog verbindingen stuk? Welke verbinding hebben we nodig om de volgende vergroting mogelijk te maken? Dat is TNO samen met de industrie aan het berekenen. Die kennis passen we ook toe op de schepen zelf. Denk aan slamming, wanneer een schip hard in een golf duikt, of whipping, wanneer het schip vervolgens langdurig blijft trillen.

Als Nederland vooroplopen

Hoe verder we in Nederland voorop blijven lopen, hoe beter het is voor het voortbestaan van de maritieme industrie. Oplossingen ontwikkelen we altijd samen met de markt. Daarbij gebruikmakend van de nieuwste technologieën, van artificial intelligence tot machine learning. Daarmee hebben we ook in andere clusters van TNO ervaring, zoals automotive, bouw, defensie en logistiek.

Meer informatie

- Bekijk het korte filmpje te zien op de pagina van Lloyd's Register Foundation: "Safe seaweed to feed the planet"

TNO Insights

Windturbine met bladen van 145 meter: kostenreductie en meer efficiëntie

01 april 2022
Als de trend zich doorzet, hebben windmolens in 2040 bladen van 145 meter. In het rapport ‘Future Blades’ onderzoekt TNO hoe deze bladen eruit kunnen zien, maar bovenal hoe ze getest en gecertificeerd... Lees verder
Veilige en Duurzame Leefomgeving
Contact

Ir. Martijn van Roermund

  • Maritime Structures
  • Safety alternative fuels
  • Offshore wind
  • Structural Dynamics
  • Structural Reliability