Naar een duurzame samenleving met circulaire oplossingen

Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs realiseren, dan moet op elk gebied de CO2-uitstoot met 95% naar beneden. Een circulaire economie vormt de basis van die duurzame samenleving. TNO draagt daaraan bij met oplossingen voor circulaire bouw en infrastructuur en circulaire plastics.

Wilt u meer weten over wat TNO doet op het gebied van Circulaire Economie?

Contact

Steeds meer steden, bedrijven en overheden willen hun ecologische voetafdruk verminderen, om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame gebouwde omgeving. Tegelijk willen we dat de overgang naar een circulaire economie efficiënt en positief verloopt. Welke kansen en bedreigingen zijn er, hoe voorkomen we waardevernietiging van goederen en welke circulaire businessmodellen zijn mogelijk?

Een wereld aan grondstoffen

Steden zijn er om in te leven, maar dienen tegelijk als een enorme voorraadkast aan herbruikbare materialen. TNO ziet dan ook geen afval, maar een wereld aan grondstoffen. Wij helpen bedrijven om producten zo te ontwerpen, dat ze gemakkelijk kunnen worden hergebruikt. En mochten producten toch afval worden, dan ontwikkelen we innovatieve recyclingtechnologieën om grondstoffen terug te winnen.

Het uitgangspunt is dat we producten en materialen zo lang mogelijk in omloop houden. Maar door de hogere eisen aan producten en de groeiende vraag naar maatwerk nemen productstromen juist toe. Met databases en modellen laten we zien hoe die ketens kunnen worden geïnnoveerd en hoe recycling kan worden toegepast.

Volop mogelijkheden

Met name de bouw biedt volop mogelijkheden om te verduurzamen. Door bijvoorbeeld een betonnen wand modulair te ontwerpen, kan hij aan het einde van de functionele levensduur worden gedemonteerd, opgeknapt en elders opnieuw ingezet. Dat is beter dan het gebruik van de brokstukken als laagwaardige grondstof.

Ook voor de plastics industrie liggen er een belangrijke kansen en uitdagingen. Ons land heeft al een goede positie in het collecteren, sorteren, verwerken, opzuiveren en hergebruiken van plastics. Maar het ontwikkelen van methodes en technologie om nog meer en beter te kunnen recyclen is een belangrijke prioriteit.

Recycling en industrie

In het Brightlands Materials Center (BMC) ontwikkelt TNO samen met partners verbeteringen voor licht gewicht composieten. Als partner in de publiek-private samenwerking Brightsite werken we bovendien aan projecten die uiteenlopen van fundamenteel onderzoek tot het realiseren van pilotinstallaties, waaronder chemische recycling van plastics. Zo helpen we Chemelot en de procesindustrie om hun duurzaamheids- en veiligheidsdoelstellingen te realiseren.

Door slim hergebruik ontstaan nieuwe circulaire businessmodellen en waardeproposities. TNO brengt de kosten en baten van de stappen in de waardeketen in kaart. We analyseren de mogelijkheden en adviseren over de scenario's in een circulaire economie. Daarbij verdiepen we ons ook in de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), onder andere om de rol van de overheid te benadrukken.

Nieuws

Nieuwe technologie monitort luchtkwaliteit steden

05 juli 2019
TNO, Airbus Defense & Space Netherlands en S&T starten een samenwerking om innovatieve technologieën te ontwikkelen die steden overal ter wereld kunnen gebruiken om de luchtkwaliteit te monitoren. Het... Lees verder
Nieuws

Plastic Pact leidt tot meer circulaire plastics

21 februari 2019
Ruim 100 partijen, waaronder TNO, sloten vandaag tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie het Plastic Pact. Doel is om zoveel mogelijk herbruikbare en uitsluitend recycleerbare plastic producten... Lees verder
Nieuws

Nieuw onderzoek toont noodzaak methaan meetprogramma aan

01 augustus 2018
Methaan draagt na CO2 het meeste bij aan klimaatverandering. Nederlandse aannames rond bronnen van methaanemissies lijken niet juist. Dit blijkt uit internationaal onderzoek waar TNO een rol in speelde.... Lees verder

Contact

Ir. Marinke Wijngaard

  • Circulaire Economie
  • Luchtkwaliteit
  • Gezondheid en Milieu

Laat je verder inspireren over de Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.