Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs realiseren, dan moet op elk gebied de CO2-uitstoot met 95% naar beneden. Een circulaire economie vormt de basis van die duurzame samenleving. TNO draagt daaraan bij met oplossingen voor circulaire bouw en infrastructuur en circulaire plastics.

Download nu de whitepaper

"Verspil het niet! Pak de schaduwzijde van plastics met urgentie aan”

Download

Steeds meer steden, bedrijven en overheden willen hun ecologische voetafdruk verminderen, om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame gebouwde omgeving. Tegelijk willen we dat de overgang naar een circulaire economie efficiënt en positief verloopt. Welke kansen en bedreigingen zijn er, hoe voorkomen we waardevernietiging van goederen en welke circulaire businessmodellen zijn mogelijk?

Een wereld aan grondstoffen

Steden zijn er om in te leven, maar dienen tegelijk als een enorme voorraadkast aan herbruikbare materialen. TNO ziet dan ook geen afval, maar een wereld aan grondstoffen. Wij helpen bedrijven om producten zo te ontwerpen, dat ze gemakkelijk kunnen worden hergebruikt. En mochten producten toch afval worden, dan ontwikkelen we innovatieve recyclingtechnologieën om grondstoffen terug te winnen.

Het uitgangspunt is dat we producten en materialen zo lang mogelijk in omloop houden. Maar door de hogere eisen aan producten en de groeiende vraag naar maatwerk nemen productstromen juist toe. Met databases en modellen laten we zien hoe die ketens kunnen worden geïnnoveerd en hoe recycling kan worden toegepast.

Volop mogelijkheden

Met name de bouw biedt volop mogelijkheden om te verduurzamen. Door bijvoorbeeld een betonnen wand modulair te ontwerpen, kan hij aan het einde van de functionele levensduur worden gedemonteerd, opgeknapt en elders opnieuw ingezet. Dat is beter dan het gebruik van de brokstukken als laagwaardige grondstof.

Ook voor de plastics industrie liggen er een belangrijke kansen en uitdagingen. Ons land heeft al een goede positie in het collecteren, sorteren, verwerken, opzuiveren en hergebruiken van plastics. Maar het ontwikkelen van methodes en technologie om nog meer en beter te kunnen recyclen is een belangrijke prioriteit.

Recycling en industrie

In het Brightlands Materials Center (BMC) ontwikkelt TNO samen met partners verbeteringen voor licht gewicht composieten. Als partner in de publiek-private samenwerking Brightsite werken we bovendien aan projecten die uiteenlopen van fundamenteel onderzoek tot het realiseren van pilotinstallaties, waaronder chemische recycling van plastics. Zo helpen we Chemelot en de procesindustrie om hun duurzaamheids- en veiligheidsdoelstellingen te realiseren.

Door slim hergebruik ontstaan nieuwe circulaire businessmodellen en waardeproposities. TNO brengt de kosten en baten van de stappen in de waardeketen in kaart. We analyseren de mogelijkheden en adviseren over de scenario's in een circulaire economie. Daarbij verdiepen we ons ook in de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), onder andere om de rol van de overheid te benadrukken.

Wilt u meer weten over wat TNO doet op het gebied van Circulaire Economie?

Contact opnemen
Nieuws

Evaluatie: intensivering circulaire-economie beleid nodig

21 januari 2021
Verschillende grondstoffentrends gaan niet de goede kant op. Alhoewel de efficiëntie in het gebruik van grondstoffen is toegenomen, is het totale grondstoffengebruik sinds 2010 nauwelijks veranderd. Voor... Lees verder
Nieuws

Routekaart naar circulaire plastics

12 november 2020
Plastics bieden een unieke combinatie van eigenschappen: flexibel, goedkoop, sterk en licht. Maar er zit ook een schaduwzijde aan hedendaagse plastics. TNO concludeert in het vandaag verschenen whitepaper... Lees verder

Contact

Ir. Marinke Wijngaard

  • Circulaire Economie
  • Luchtkwaliteit
  • Gezondheid en Milieu