Op weg naar een circulaire economie nemen we in Nederland volop maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ondertussen leven we nog steeds in een wegwerpmaatschappij. Dat botst. We moeten dus bewuster gaan produceren en consumeren. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, maar in 2050 moet Nederland toch echt een volledig circulaire economie hebben. Een grote uitdaging, waar ook TNO dagelijks aan werkt.

Download het whitepaper

"Verspil het niet! Pak de schaduwzijde van plastics met urgentie aan”

Download

Lange tijd lag de focus vooral op recycling. Maar een circulaire economie gaat veel verder dan het sorteren en hergebruiken van materialen. De overheid werkt tegenwoordig dan ook met de R-ladder, die uit drie fases bestaat.

Fasen van een circulaire economie

De Ontwerpfase 

In de Ontwerpfase ligt de focus op Rethink, Reduce en Refuse. Het zou enorm schelen als consumenten besluiten om geen wegwerpartikelen meer te kopen. Voor producenten wordt het dan ook interessanter om circulair te gaan ondernemen en producten te maken die goed aansluiten bij de principes van de circulaire economie.

De Gebruiksfase

In de Gebruiksfase is er aandacht voor Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture en Repurpose. Is het mogelijk om oude producten te (laten) repareren of hergebruiken? En welke opties zijn er nog meer om de levensduur van een product of grondstof te verlengen?

De Afdankfase

En hier, als laatste stap, komt dan pas Recycle in beeld. Maar om producten beter te kunnen recyclen, helpt het natuurlijk als producenten daar bij de productie al rekening mee houden. En dat is weer de Ontwerpfase, de eerste stap. Zo is de cirkel dan weer rond.

Op weg naar een circulaire economie

TNO helpt actief mee om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. Hoe? Bijvoorbeeld met deze 5 initiatieven:

1. Rethink - Next Generation Impact Assessment: de mogelijke CO2-reductie in beeld

Het is niet makkelijk om een inschatting te maken van de toekomstige milieu-impact van innovaties in de bouw. Daar komt namelijk veel bij kijken. Met de Next Generation Impact Assessment biedt TNO bedrijven de mogelijkheid om een beeld te krijgen van de CO2-reductie die bouwinnovaties kunnen opleveren.

  1. 2. Re-use - Warmtebatterij: zonnewarmte opslaan voor koudere periodes

Zonnewarmte voor langere tijd opslaan. Dat kan dankzij een innovatieve, thermochemische opslagmethode die TNO samen met wetenschappelijke partners en bedrijven heeft ontwikkeld. Benodigd: zon-thermische collectoren, een vat met zout, een beetje water en speciale materialen.

3. Refuse - Residual Value Calculator: duidelijkheid over de financiële restwaarde van gebouwen

Bij de sloop en renovatie van woningen en kantoren, verdwijnen er vaak materialen in de vuilcontainer die nog prima kunnen worden hergebruikt en die dus nog een financiële restwaarde hebben. Daarom ontwikkelden TNO en C2C Expolab gezamenlijk de Residual Value Calculator: een rekenmodel dat inzicht geeft in de restwaarde van bouwproducten.

  1. 4. Repurpose - Circulair hout: duurzaam bouwmateriaal met groeipotentieel

Massief hout hergebruiken: dat vergt weliswaar de nodige inspanningen, maar het is geen rocket science. En de vezels van afvalhout gebruiken om daar plaatmateriaal van te maken, hoeft ook niet heel ingewikkeld te zijn. Maar TNO kijkt nog een stapje verder en onderzoekt momenteel ook wat je met cellulose en lignine kunt doen.

  1. 5. Recycle - Thermochemische recycling: geschikt voor gemengde en vervuilde plasticstromen

Wat doen we met de plasticstromen waarvoor het te duur is om die op een mechanische of chemische manier te recyclen? Op die vraag heeft TNO een duidelijk antwoord: thermochemische recycling. Dankzij die methode kunnen er onder hoge temperaturen bruikbare grondstoffen worden gehaald uit gemengde en vervuilde plasticstromen.

Meer initiatieven

Bekijk wat we nog meer doen om de circulaire economie te versnellen.

Circulaire Economie & Milieu

Interview MetaalNieuws

We staan duidelijk nog maar aan het begin van de mogelijkheden rondom het verwerken en op juiste manier recyclen van grondstoffen. Verbreding is noodzakelijk om te zorgen dat de miljarden kilo’s aan grondstoffen die de maakindustrie per jaar verwerkt na gebruik veel beter kunnen worden benut.

Lees het interview met TNO: Circulaire maakindustrie en de stappen naar een circulaire economie.

Nieuws

Evaluatie: intensivering circulaire-economie beleid nodig

21 januari 2021
Verschillende grondstoffentrends gaan niet de goede kant op. Alhoewel de efficiëntie in het gebruik van grondstoffen is toegenomen, is het totale grondstoffengebruik sinds 2010 nauwelijks veranderd. Voor... Lees verder
Kennis

Milieu-impact voorspellen met Next Generation Impact Assessment

De potentiële milieu-impact van innovaties in bouw en infra in een vroeg stadium van technologieontwikkeling inzichtelijk maken, in het bijzonder van innovaties die bijdragen aan de CO2-reductie. Daarvoor... Lees verder
Ons werk

Heeft thermochemische warmteopslag de toekomst?

Thermochemische warmteopslag kan een belangrijke bijdrage leveren om energieverlies tegen te gaan. TNO zet dan ook volop in op de ontwikkeling van compacte warmtebatterijen met een hoge energiedichtheid. ... Lees verder
Ons werk

Rekenmodel brengt restwaarde van bouwproducten in beeld

Een rekenmodel dat inzicht geeft in de financiële restwaarde van bouwproducten zoals de binnen- en buitengevels van woningen en kantoren. Hiervoor hebben TNO en C2C expolab gezamenlijk de Residual Value... Lees verder
Ons werk

Thermochemisch plastic recyclen

Als mechanische en chemische recycling van plastics economisch niet haalbaar zijn, biedt thermochemische recycling mogelijk een duurzame oplossing. TNO ontwikkelt technologieën om plastics door pyrolyse... Lees verder
Contact

Ir. Marinke Wijngaard

  • Circulaire Economie
  • Luchtkwaliteit
  • Gezondheid en Milieu