Een rekenmodel dat inzicht geeft in de financiële restwaarde van bouwproducten zoals de binnen- en buitengevels van woningen en kantoren. Hiervoor hebben TNO en C2C expolab gezamenlijk de Residual Value Calculator ontwikkelt.

Wij zoeken partners die willen meewerken aan de doorontwikkeling van de Residual Value Calculator

Interesse?

Neem contact op

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor de helft van het totale materiaalgebruik in Nederland en jaarlijks wordt in de bouw- en sloopsector circa 25 megaton afval geproduceerd. Als we onze ecologische voetafdruk willen verminderen, dan moeten we meer nadenken over grondstoffen, schaarste en beperking van de vraag (reduce, refuse) en producten langer in omloop houden (re-use, recycle, repurpose).

Verlies van toegevoegde waarde

Over de gehele levensduur van woningen en kantoren zijn we het gewend om af te schrijven naar minimale tot nul waarde. Bouwdelen zoals binnenwanden vertegenwoordigen echter een restwaarde aan het einde van hun functionele levensduur die hoger is dan de opbrengst van alleen de materialen. Naast bijvoorbeeld een hoeveelheid hout of beton bevat het product ook vakmanschap en technologie die met elkaar een zekere waarde vertegenwoordigen. Vernietigen van het product leidt tot verlies van die toegevoegde waarde.

Duurzaam materiaalgebruik

Een houten binnenwand bijvoorbeeld. Deze gaat lang mee, maar verandert met enige regelmaat van functie door uitbreiding van personeel en/of het creëren van kantoortuinen. Besluit de eigenaar tot sloop en verwerking tot houtsnippers voor de spaanplaatindustrie, dan blijven alleen de grondstoffen over en raakt de toegevoegde waarde veelal verloren. Maar stel dat hij de binnenwanden als elementen demonteert, een nieuwe laag verf geeft en elders weer samenstelt. Dan kan het product opnieuw jaren worden ingezet en draagt de eigenaar niet alleen bij aan circulair materiaalgebruik, maar is hij ook financieel gunstiger uit.

Financiële en materiële restwaarde bouwproducten inzichtelijk

De Residual Value Calculator laat gebruikers op ieder moment zien wat hun bouwproducten of elementen in hun vastgoedportfolio nog waard zijn. Om de restwaarde na een aantal jaren te berekenen gebruikt het rekenmodel factoren zoals grondstofprijs, kwaliteit, losmaakbaarheid en transport-, onderhouds- en reparatiekosten.

Als de financiële restwaarde van bouwmaterialen bij leveranciers van bouwproducten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en financiers van bouwprojecten eenmaal inzichtelijk zijn, ontstaat een incentive om bij het einde van de economische levensduur niet te slopen, maar te demonteren. Het prototype van de Residual Value Calculator is ontwikkeld op basis van binnenwanden in kantoren. We werken nu aan een voorspellingsmodel voor een groter portfolio aan bouwproducten.

Contact

Ing. Mark van Ommen MBA