Ons werk

Het terugwinnen van polymeren met chemische recycling

Na gebruik eindigen plastics in een mix van samenstellingen in de recyclingketen. Door die plastics met depolymerisatie en dissolutie chemisch te recyclen, kunnen polymeren worden gescheiden van hulpmiddelen zoals brandvertragers. TNO ontwikkelt technologieën die dat zonder destructieve thermochemische methodes mogelijk maken. Deze processen monitoren we met in huis ontwikkelde sensoren.

Wilt u meer weten over het onderzoek van TNO naar chemische recycling van plastics of bijdragen?

Neem contact op!

Waar het gaat om de beste oplossing voor duurzaamheid, zal een bedrijf in afvalverwerking en recycling in eerste instantie kiezen voor het recyclen van plastic naar plastic, ofwel mechanische recycling. Is dat niet mogelijk, dan zijn andere technologieën voorhanden om de plastics op te zuiveren. Een extra stap van chemisch recyclen splitst de verschillende polymeren(mengsels) in componenten die wél te recyclen zijn.

Unieke combinatie van oplosmiddel en polymeertype

Door een oplosmiddel in te zetten dat één polymeer of hulpmiddel wel oplost en een ander niet, ofwel dissolutie, is het mogelijk om verschillende polymeren van elkaar te scheiden, alvorens door te gaan met de volgende zuiveringsstap. Maar omdat de combinatie van plastics en hulpmiddelen steeds weer anders is, gaat TNO iedere keer opnieuw op zoek naar een unieke combinatie van oplosmiddel en polymeertype.

TNO ontwikkelt technologieën om hulpmiddelen uit polymeren chemisch te recyclen. Verder bouwen we sensoren die de zuiverheid van het proces monitoren. Dat proces moet bovendien continu, goedkoop en efficiënt zijn, op grote schaal werken, omgaan met variaties in grondstof, constante kwaliteit leveren, enzovoorts.

PLAST2bCLEANED

Een voorbeeld van procesontwikkeling door TNO is het Europese consortium PLAST2bCLEANED, opgezet om hulpmiddelen zoals broom- en antimoonhoudende brandvertragers uit hoogwaardige engineering-plastics in elektronica terug te winnen. Aanvankelijk ingericht op laboratorium- en pilotschaal, onderzoeken we nu met partners zoals Electrolux en Fraunhofer hoe we het proces tot op demonstratieschaal kunnen doorontwikkelen.

Het is van economisch belang om hulpmiddelen terug te winnen omdat ze waardevol zijn. Bovendien zouden hulpmiddelen het recyclingproces kunnen verstoren. Omdat de technieken kostbaar zijn, zijn ze met name geschikt voor hoogwaardige plastics en composieten in elektronica en in de automobielindustrie. Ook de technisch-economische analyse van processen die daarvoor nodig is, hoort tot de expertise van TNO.

Contact

Dr. ir. Robert de Ruiter

Laat je verder inspireren over de Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.