Environment & Sustainability: van meten en monitoren naar managen van het milieu

Het duurt niet lang meer of we hebben in ons land een fijnmazig meetnetwerk om permanent vast te stellen hoeveel uitstoot van welke schadelijke stoffen zich waar voordoet en wat de bron is. ICT en sensortechnologie maken het mogelijk om realtime, specifiek en lokaal milieudata te verzamelen en veel sneller dan nu te reageren. De systemen die wij bouwen bieden real-time decision support aan industrie, autoriteiten en burger.

Environmental sensing ontwikkelt zich in hoog tempo van meten en monitoren naar managen van het milieu. Neem Rotterdam. Een bruisende stad met havens, groeiende bedrijvigheid en mooie plekken om te recreëren. Die moeten, in de termen van deze stad, hand in hand gaan. De koppeling van sensoren aan onze modellen helpen de milieugebruiksruimte in beeld te brengen. Wij ontwikkelen sensoren die steeds meer en nauwkeuriger kunnen meten. En onze modellen geven waarde aan de data. Zo maken we de bedrijven en overheden bewust aan welke stoffen mensen in de omgeving (lucht, water) worden blootgesteld. Zo helpen we de industrie concurrerend te opereren met een zo laag mogelijke footprint naar de omgeving.

Vraagstukken in samenhang onderzoeken

Onze kennis op het gebied van milieu, gezondheid, veiligheid, luchtkwaliteit, ICT en sensoren hebben we gecombineerd in een state-of-the-art testfaciliteit in Utrecht Castel, hét milieulaboratorium van Europa. Hier bouwen, ontwikkelen en testen we onder meer sensoren. We hebben de krachten gebundeld met de Universiteit Utrecht en Deltares om vraagstukken rond onze leefomgeving in samenhang te onderzoeken. Dat gaat de komende tijd nieuwe inzichten opleveren om problemen rond milieu en klimaat versneld op te lossen.

Snel handelen dankzij realtime meten

Zo moet de uitstoot van CO2 wereldwijd terug om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Ook hier gaat het om sensoren en modellen die razendsnel informatie leveren om daarop te kunnen sturen. Binnen tien jaar hebben we volwassen systemen die realtime de staat van bebouwing, infrastructuur, verkeer, bedrijvigheid en luchtvervuiling meten en berekenen, en visueel voor een stad in kaart brengen. Dat biedt overheden en bedrijven handelingsperspectief om direct maatregelen te treffen die de uitstoot van schadelijke stoffen terugdringt of zelfs voorkomt.

Mensenlevens redden

Bij een calamiteit weten we dankzij die systemen met sensoren en dynamische modellen straks veel nauwkeuriger dan nu welke stoffen zich waar in de lucht bevinden, waar ze vandaan komen, hoe ze zich bewegen en daaruit concluderen welke risico’s mensen waar lopen. Meldkamers van hulpdiensten en de brandweer krijgen dan direct gedetailleerde en betrouwbare informatie. Dat kan in de toekomst veel mensenlevens redden. In onze modellen combineren we meetgegevens met onze kennis van menselijk gedrag om evacuaties snel en veilig te organiseren. Een nauwkeurig realtime meetsysteem detecteert ook vroegtijdig gevaarlijke situaties om een ramp te kunnen voorkomen.

Circulaire economie: geen afval meer

We gaan naar een circulaire economie, die geen of zo min mogelijk afval oplevert. Daarvoor moeten we de-materialiseren: het gebruik van materialen tot een minimum beperken, gebruikte materialen tot in het oneindige hergebruiken en wat je nog nodig hebt maken van duurzame grondstoffen. Dat betekent continu kijken wat er anders kan, slimmer. Door onze onafhankelijke positie en combinaties van disciplines zijn we als geen ander in staat bedrijfsleven en gemeenten helpen de circulaire economie te realiseren. We richten ons op alle Cirkelsteden, steden die streven naar nul afval, en sectoren als plastic en de bouw. Dat betekent op termijn een enorme maatschappelijke impact. We hebben becijferd dat ons land hiermee jaarlijks ruim zeven miljard euro kan verdienen met de circulaire economie en daarmee ruim 50.000 nieuwe banen kan scheppen.

Van achteraf vaststellen en dus te laat maatregelen nemen gaan we naar realtime informatie die het direct nemen van gefundeerde beslissingen mogelijk maakt. Van aparte modellen voor luchtkwaliteit, verkeer of geluid naar systemen waarmee alles in samenhang is te bezien. We zijn hard op weg die toekomst te verwezenlijken. Zo bouwen we mee aan de steden van de toekomst: aantrekkelijk voor bedrijven en gezond voor de bewoners.

Agenda voor Nederland

In de publicatie 'Agenda voor Nederland' zetten Nederlandse wetenschappers een uitdagende en inspirerende ambitie neer over o.a. Materiaalschaarste, hergebruik en nieuwe materialen. Lees de Agenda voor Nederland.

Agenda voor Nederland: 10 inspirerende essays
Nieuws

Nieuwe technologie monitort luchtkwaliteit steden

05 juli 2019
TNO, Airbus Defense & Space Netherlands en S & T starten een samenwerking om innovatieve technologieën te ontwikkelen die steden overal ter wereld kunnen gebruiken om de luchtkwaliteit te monitoren.... Lees verder
Nieuws

Plastic Pact leidt tot meer circulaire plastics

21 februari 2019
Ruim 100 partijen, waaronder TNO, sloten vandaag tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie het Plastic Pact. Doel is om zoveel mogelijk herbruikbare en uitsluitend recycleerbare plastic producten... Lees verder
Nieuws

Nieuw onderzoek toont noodzaak methaan meetprogramma aan

01 augustus 2018
Methaan draagt na CO2 het meeste bij aan klimaatverandering. Nederlandse aannames rond bronnen van methaanemissies lijken niet juist. Dit blijkt uit internationaal onderzoek waar TNO een rol in speelde.... Lees verder

Contact

Ir. Marinke Wijngaard

  • Circulaire Economie
  • Luchtkwaliteit
  • Gezondheid en Milieu
E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.