Circulaire economie: basis voor een duurzame samenleving

Steeds meer steden, bedrijven en overheden willen hun carbon footprint verminderen om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame gebouwde omgeving. Het concept circulaire economie biedt economische kansen op het gebied van dienstverlening, hergebruik, reparatie en recycling. TNO adviseert overheden, het bedrijfsleven en sectoren over de economische mogelijkheden en de gevolgen voor technologieontwikkeling en milieu.

(Bron: Circular Economy System Diagram Ellen Mac Arthur Foundation)

Circulaire economie levert een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de grondstofuitputting van de aarde. Uitgangspunt is het door middel van slim hergebruik zo lang mogelijk in omloop houden van producten en materialen. Dit, in een wereld waarbij productstromen toenemen door de hogere eisen aan producten en de wens naar steeds meer maatwerkproducten. Dit heeft gevolgen voor de materiaalsamenstelling van producten.  TNO helpt met het toepassen van een circulaire economie zodat productieketens gesloten kunnen worden. We adviseren hoe productieketens veranderd kunnen worden, door inzet van een geïntegreerde benadering (systeeminnovatie), en hoe circulaire verwerking en recycling kan worden toegepast. Daarnaast adviseren we in materiaalsamenstellingen en circulaire productontwikkeling, inzet van technologie en ICT maar ook in de ontwikkeling van nieuwe (bouw)materialen.

Kennis van goederenstromen

De centrale vraag daarbij is hoe organiseren je hoe de producten en materialen terug in de keten komen?  Voor dat advies is kennis nodig van de stromen van materialen en goederen, van de functie van die materialen in producten en van de economische en ecologische aspecten daarvan. TNO beschikt over databases en modellen, die hierover op Europese, nationale en regionale schaal inzicht verschaffen. Met die kennis kunnen beleidsmakers plannen maken, die verbeteringen mogelijk maken.

Kansen voor business cases

Denken aan resource efficiëntie kan op bedrijfsniveau leiden tot nieuwe businessmodellen en nieuwe waardeproposities. TNO brengt de kosten en baten van de verschillende stappen in de waardeketen in kaart, analyseert de mogelijkheden voor waardecreatie en adviseert partners over de mogelijke scenario's in een circulaire economie. Naast analyse en ontwikkeling van business cases speelt ook de analyse van Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) een rol, onder andere om de rol van de overheid te benadrukken.

Lees meer

Opportunities for a circular economy in the Netherlands
Ton Bastein | Elsbeth Roelofs | Elmer Rietveld | Alwin Hoogendoorn

Nieuws

Kan het topsectorenbeleid groener? TNO inventariseert.

31 januari 2017
Kan het Topsectorenbeleid groener? Het thema is urgent: in verschillende Topsectoren is de milieudruk hoog. Bovendien is er vanuit overheid en samenleving de wens om het Topsectorenbeleid zo goed mogelijk... Lees verder

Environment & Sustainability

Drs. Willemijn van der Werf

Contact

Drs. Willemijn van der Werf

E-mail

Laat je verder inspireren op TNOTIME over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.