Ons werk

Circulair beton: duurzaam en veilig

De bouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de ambitie ‘Nederland circulair in 2050’. De sector verbruikt nu 50% van de grondstoffen. De hoeveelheid bouwafval bedraagt jaarlijks 25 miljoen ton, waarvan 10 miljoen betonpuin, tegenover 9 miljoen ton huishoudelijk afval. Richting 2050 moet al het vrijkomende beton volledig en hoogwaardig worden hergebruikt. Daar zijn flinke uitdagingen aan verbonden. TNO heeft de oplossing.

Ook aan de slag met circulair bouwen?

Download dan nu het TNO-rapport ‘Circulair bouwen in perspectief’

Download paper

Hoe je dat beton in verschillende samenstellingen veilig en duurzaam kunt toepassen is nog lang niet altijd duidelijk en de regelgeving biedt hiervoor nog niet voldoende handvatten. TNO-experts op de gebieden milieu, materialen, constructies, chemie en rekenmodellen combineren hier hun kennis om de verduurzaming van de betonsector versneld dichterbij te brengen.

Duurzaamheid en levensduur

TNO houdt zich van oudsher bezig met de levensduur en veiligheid van beton in constructies. Nu moeten die hand in hand gaan met het verlagen van de milieu-impact en dat levert spanningsvelden op. Vandaar dat het huidige TNO-onderzoek naar nieuwe circulaire betonsamenstellingen al vanaf het begin het aspect levensduur meeneemt. Zo zijn bijvoorbeeld de gangbare levensduurtesten in veel gevallen niet langer geschikt door nieuwe samenstellingen van het circulaire beton. TNO onderzoekt hoe levensduur dan toch versneld is aan te tonen.

Alle fracties hoogwaardig benutten

Jaarlijks komt zo’n tien miljoen ton betonpuin vrij, waarvan maar een deel hoogwaardig grof betongranulaat beschikbaar is voor vervanging van grind in beton. Door betere scheiding moeten uiteindelijk alle tien miljoen ton geschikt zijn voor hergebruik in nieuw beton. Daarvan is bijna de helft fijn materiaal waar nu nog geen eenduidige toepassing of regelgeving voor is. Bij deze fractie is het uitermate belangrijk risico’s op vervuiling uit het oude beton te ondervangen. TNO richt zijn pijlen daarom nu al op de fijne fracties om deze zonder kwaliteitsverlies van het beton ook hoogwaardig in te zetten.

Koppositie cementreductie verstevigen

Het verlagen van cementgebruik kan meer CO2 en energie besparen dan het hergebruik van betonpuin. Nederland is koploper op het gebied van lage CO2-uitstoot per kilo cement dankzij van het intensieve gebruik van secundaire stromen zoals hoogovenslak en vliegas in beton. Hoogovenslak zorgt ook voor een langere levensduur. Maar deze secundaire stromen dreigen in de toekomst op te drogen. Om de Nederlandse koppositie op het gebied van duurzaam beton te verstevigen, doet TNO ook projecten voor alternatieve bindmiddelen, bijvoorbeeld op basis van geopolymeren, bio-based additieven en gevitrificeerde bodemassen. Ook werken we aan cementreductie met behulp van slimme korrelstapeling van fijne fracties uit betonpuin.

Rekenmodel voor nieuwe materialen

De wet- en regelgeving maakt onderscheid tussen een beperkt aantal typen betonpuin en houdt nog te weinig rekening met nieuwe materialen. Volgens TNO zijn er veel meer typen te definiëren om daarmee meer nieuwe, hoogwaardige toepassingen mogelijk te maken. Onze experts hebben een numeriek betonmodel ontwikkeld waarmee de prestatie van het beton is te voorspellen op basis van de eigenschappen van de losse componenten. Ons rekenmodel kan uitgebreide reeksen van testen, om na te gaan of alternatieve materialen voldoen aan de wetgeving, bekorten. Dat scheelt de sector veel tijd en geld.

Expertise

Structural Reliability

Constructies spelen een belangrijke rol in de welvaart van onze maatschappij. Of het nu gaat om de verouderende infrastructuur, steeds complexere bouwconcepten in de woning- en utiliteitsbouw of nieuwe... Lees verder

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.