Ons werk

Innovaties voor circulaire economie integraal beoordelen

Hoe kan circulaire economie bijdragen aan de duurzaamheid van innovaties? Die vraag is relevant voor beleidsmakers en ontwerpers van producten die met circulaire oplossingen een duurzame samenleving willen realiseren. Alleen aandacht voor milieueffecten is achterhaald. TNO heeft daarom een methode ontwikkeld om voor zowel processen als producten de duurzaamheidsimpact van circulaire ontwerpen en businessmodellen in kaart te brengen.

“Daarmee waarderen we de invloed op zowel de traditionele grootheden people, planet en profit als de belangrijke circulaire parameters materiaal en energiegebruik. Nu ligt het accent nog vaak te eenzijdig op energiebesparing tijdens het gebruik van een product en de bijbehorende CO2 reductie, maar blijven andere effecten van het produceren van producten in de analyses veelal buiten beeld”, zegt Rob de Ruiter, business developer circulaire economie van TNO.

Alles in samenhang beoordelen

Hij noemt energiezuinige gebouwen of gebouwen die energie opwekken, maar waarvan niet is vastgesteld hoeveel energiegebruik en bijbehorende CO2 emissies de productie van het beton, de zonnepanelen en de isolatiematerialen heeft veroorzaakt. Tegelijkertijd moeten we zo gaan bouwen dat grote delen van het gebouw als modules kunnen worden hergebruikt: een vorm van levensduurverlenging. TNO ontwikkelt nu een methode om alle aspecten in samenhang bij de beoordeling mee te nemen, nu de ambities om een circulaire economie te realiseren voor veel nieuwe innovaties zorgen.

Circulaire economie vanuit meerdere perspectieven beoordeeld

Hierbij neemt TNO de levenscyclusanalyse (LCA) als uitgangspunt. Dat is een wetenschappelijke systematiek om de effecten op duurzaamheid van producten of gebouwen onder de loep te nemen vanaf het winnen van de grondstoffen tot en met de sloop. Om de effecten van innovaties in de circulaire economie goed te kunnen berekenen heeft TNO in de nieuwe methodiek oude en nieuwe indicatoren in vier thema’s opgedeeld: hulpbronnen (mineralen, fossiele energie, gebruik van land en water), mens (werkgelegenheid, humane toxiciteit), milieu (klimaat, lucht, bodem, water, ecologische toxiciteit, biodiversiteit) en welvaart (kosten grondstoffen, kennisontwikkeling, investeringen).

Duurzaamheid by design

Voor bedrijven en organisaties is de methode een hulpmiddel om duurzaamheid al in de beginfase van de ontwikkeling van een product of proces als criterium mee te nemen. Tijdens het ontwerp blijkt materiaal vaak een factor van belang. Bedrijven die willen sturen op duurzaamheid gebruiken onze aanpak om verantwoorde keuzes te maken voor materialen: is er afval beschikbaar dat voor ons als grondstof kan dienen, zijn onze producten makkelijk te hergebruiken, hoe kunnen we de levensduur van onze producten of delen ervan verlengen, hoe kunnen we het gebruik van materialen tot een minimum beperken? Ook is er aandacht voor zachtere indicatoren die een innovatie kunnen maken of breken: heb ik voldoende kennis en kapitaal, zijn mijn toeleveranciers en klanten erbij betrokken, zijn er nog juridische obstakels?

Valide businessmodel

Inmiddels zijn we in de maakindustrie en de bouw met een paar koplopers bezig de methode toe te passen. De bedrijven willen een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Tegelijkertijd moet scoren op het gebied van duurzaamheid gepaard gaan met een valide businessmodel. De komende tijd willen we de methode verder ontwikkelen en valideren in samenwerking met bedrijven. Zo helpen we uiteenlopende sectoren in het bedrijfsleven de juiste keuzes te maken om door circulair denken en handelen duurzaam te opereren.

Expertise

Climate, Air & Sustainability

Wij bieden oplossingen voor problemen rond klimaatverandering, luchtkwaliteit en duurzaamheid, rekening houdend met economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de doorwerking daarvan... Lees verder
Contact

Dr. ir. Robert de Ruiter

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.