Ons werk

Succesvol ondernemen in de circulaire economie

Bedrijven en overheden samenbrengen om van veelbelovende innovaties een businesscase te maken – op die manier draagt TNO bij aan een circulaire economie. Alle aspecten in de levenscyclus van producten en diensten komen aan de orde, van milieubelasting en kosten tot sociale aspecten en opbrengst.

We helpen bedrijven en overheden met analyses en beoordelingen van productieketens, onder meer in de voedingsmiddelenindustrie, de metaalindustrie en de gebouwde omgeving. Vervolgens bieden we ondersteuning bij het nemen van beslissingen. Want wat doet u met de nieuwe inzichten? Waar begint u met verbeteropties? Kloppen de 'groene claims'? Is er behoefte aan benchmarking? TNO geeft advies om daadwerkelijk de volgende stap te kunnen zetten naar duurzaamheid.

Overheden meekrijgen

Bedrijven zijn heel goed in staat om innovaties toe te passen. Maar vaak moet een innovatie concurreren met uitontwikkelde producten of processen. Dat verschil in efficiency is niet zomaar op te lossen. Of het is wel duidelijk dat een innovatie maatschappelijke meerwaarde biedt, maar u weet niet hoe groot die meerwaarde precies is. Hoeveel CO2 beperkt u? Hoeveel banen levert het op? Als u de antwoorden weet, helpt dat om overheden mee te krijgen. Waarop die eventueel kunnen besluiten hun regelgeving aan te passen, zodat uw innovatie de kans krijgt om een gezonde marktontwikkeling door te maken.

Hoogwaardig recyclen

Hoe wint u bijvoorbeeld schaarse metalen terug uit elektronica? Door goed naar de behoeften van recyclingbedrijven en de maakindustrie te luisteren, brengen we onze innovatieve scheidingstechnologieën naar een hoger ‘technology readiness level’. Of neem bodemas, het materiaal dat achterblijft in een afvalverbrandingsinstallatie. Er zijn bedrijven die het gebruiken als zand- of grindvervanger in beton, maar zand en grind hebben we in Nederland genoeg. Bodemas lijkt echter ook bruikbaar als vervanger voor cement, wat een veel kansrijker businesscase oplevert.

Sturen op duurzame winst

Om inzicht te geven in product- en procesvergelijkingen gebruiken we levenscyclusanalyses, van LCA en carbon footprint tot LCC en eco-efficiencyanalyses. Verder helpen we u bij het duurzame ontwerp van nieuwe producten en processen. Omdat duurzaamheid meer is dan alleen kostenefficiency en milieuprestatie, kijken we tot slot ook naar sociale aspecten, zoals veiligheid en gezondheid. Onze expertise om maatschappelijke impact te bepalen zetten we in om innovaties te sturen. Zo zetten we samen met bedrijven en overheden een belangrijke stap naar de duurzame samenleving.

Onafhankelijk

Soms liggen onderzoeksvragen gevoelig, omdat de resultaten grote impact hebben op specifieke bedrijven, op de hele branche of op overheden. Met onafhankelijk onderzoek geven we inzicht om draagvlak te creëren bij alle betrokkenen. Zoekt u als bedrijf ondersteuning om aan de technische innovatiekant verder te komen, en te zorgen dat de economische businesscase rondkomt? Hebt u als overheid ambities op het gebied van circulaire economie, maar kent u niet precies de trends en ontwikkelingen en zoekt u een manier om met het bedrijfsleven om tafel te gaan? TNO is u graag van dienst.

Ons werk

Unieke database bevordert circulaire economie met bouw- en sloopafval

Maar liefst 40% van al het afval is afkomstig uit de bouw. Het is de hoogste tijd die stroom met slimme toepassingen fors terug te dringen door het bouwafval opnieuw te gebruiken. Het ASR-hoofdkantoor... Lees verder

Contact

Ir. Toon Ansems

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.