Ons werk

Milieustraat wordt grondstoffencentrum: afval eindeloos hergebruiken

Het verbranden van afval moet tot het verleden gaan behoren. Al het afval dient als grondstof voor nieuwe producten en materialen worden tot in het oneindige hergebruikt. Afvalbrengstations en milieustraten in gemeenten of regio’s moeten transformeren tot regionale grondstoffencentra (RGC). TNO heeft en visie en aanpak ontwikkeld om dit ideaal dichterbij te brengen.

“Zowel vanuit de maatschappij als regionale, nationale en Europese overheden neemt de druk toe om afval (of liever gezegd grondstoffen) via innovaties beter te benutten”, zegt recyclingdeskundige ir. Toon Ansems van TNO. “Dan heb je het niet alleen over recycling, hergebruik, maar ook over upcycling, meer uit grondstoffen halen. Op dit gebied brengt TNO zeer uiteenlopende kennis in en zijn we met overheden en marktpartijen in gesprek om dit concept te realiseren.”

Vier groepen onderzocht

TNO-experts hebben vier groepen materialen gedefinieerd die nu als afval worden aangeboden: de organische verbindingen biogeen en synthetisch, en de anorganische verbindingen mineraal en metaal. Van elk van de vier materialen is onderzocht wat de kansen en belemmeringen zijn om op grote schaal als grondstof voor nieuwe producten te dienen. Mineralen, grote stromen met relatief weinig waarde, vallen grotendeels buiten de regionale afvalinzameling. Dat geldt ook voor metalen, waarvan de recycling bovendien vaak al op een bepaald niveau gebeurt. Synthetische materialen zijn in dit verband eveneens interessant, maar deze zullen snel na de biogene worden opgepakt.

Biologisch afval kansrijk

Biogene materialen uit afval zijn volgens TNO het meest kansrijk om op regionale schaal als grondstof te hergebruiken. Dit type afval met een biologische oorsprong zoals GFT, horeca afval, hout of oud papier wordt lokaal ingezameld en is in grote volumes beschikbaar. In plaats van het te verbranden of vergisten zijn er voedingsstoffen uit te winnen en grondstoffen voor de chemie. Behalve milieuwinst betekent dit een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Hier kunnen overheden en bedrijven aansluiting zoeken bij het project Waste2Aromatics van Shared Research Center Biorizon waar TNO mede oprichter van is. Biorizon is actief in het winnen van waardevolle aromatische grondstoffen uit afval.

Grondstoffencentrum van de toekomst

TNO heeft volumes en samenstelling van diverse afvalstromen nauwkeurig in kaart gebracht en welke bestemmingen ze zouden moeten krijgen. Ook is onderzocht welke scheidings- en verwerkingstechnologieën nodig zijn en zijn er businessmodellen gemaakt. Het toekomstige grondstoffencentrum speelt een belangrijke rol in de circulaire economie en is helemaal ingericht op het winnen van grondstoffen. Daarbij is de vraag van de markt naar grondstoffen bepalend voor inzameling en verwerking in de regio. Bestaande regionale sorteerinstallaties of die voor vergisting of compostering zijn om te bouwen tot professionele grondstoffencentra.

Verschillende overheden en marktpartijen zoals inzamelaars en verwerkers van afval hebben interesse getoond om hun huidige praktijk om te zetten naar het winnen van grondstoffen. Voor hen rekenen we scenario’s door en ontwikkelen we roadmaps om de transformatie van afval tot grondstoffen werkelijkheid te laten worden.

Expertise

Climate, Air & Sustainability

Wij bieden oplossingen voor problemen rond klimaatverandering, luchtkwaliteit en duurzaamheid, rekening houdend met economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de doorwerking daarvan... Lees verder
Contact

Ir. Toon Ansems

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.