Ons werk

Unieke database bevordert circulaire economie met bouw- en sloopafval

Maar liefst 40% van al het afval is afkomstig uit de bouw. Het is de hoogste tijd die stroom met slimme toepassingen fors terug te dringen door het bouwafval opnieuw te gebruiken. Het ASR-hoofdkantoor in Utrecht is een voorbeeld van bouw waar circulaire economie een rol heeft gespeeld. Het moderne kantoorgebouw maakt gebruik van het casco van het in 1974 gebouwde kantoorpand. 

TNO heeft een model ontwikkeld om per regio aanbod van bouw- en sloopafval en vraag naar bouwmaterialen beter bij elkaar te brengen. Dat leidt tot minder uitstoot van schadelijke stoffen als CO2, toegevoegde economische waarde en meer banen.

Ook aan de slag met circulair bouwen?

Download dan nu het TNO-rapport ‘Circulair bouwen in perspectief’

Download paper

“Wij richten ons met het model op het vinden van winst voor iedereen. Ons concept staat of valt bij samenwerking tussen gemeenten, bouwbedrijven, architecten, logistieke bedrijven of welke partij ook maar betrokken is bij bouw- en sloopafval en andere schakels in de bouwketen”, zegt onderzoeker  Jacco Verstraeten-Jochemsen van TNO.

Innovaties bouw aanjagen

TNO heeft de ambitie om, in dit geval in de bouwsector, innovaties in de sector aan te jagen en tegelijkertijd duurzaamheid te bevorderen. Maar hoe breng je de circulaire economie, die zo efficiënt mogelijk met materialen omgaat, tot stand in de bouw? Innoveren begint met inzicht in vraag naar bouwmaterialen en aanbod van secundaire grondstoffen.

Vraag en aanbod bij elkaar brengen

“Waar het steeds aan ontbrak, was inzicht waaruit de bebouwing in bepaalde wijken of gebieden in ons land precies bestaat en welke materialen daarin zijn verwerkt. Waar ga je wat bouwen, en welke materialen heb je daar voor nodig? Welke woningen, kantoren, winkels, fabrieken staan waar, en hoe kun je de materialen daarin, als je gaat slopen, slim hergebruiken? Welke partijen heb je daarvoor nodig? Hoe breng je kortom vraag en aanbod bij elkaar? Hoe overwin je verschil tussen vraag en aanbod in kwaliteit, locatie en tijd? En natuurlijk: hoe profiteren die partijen in de bouwketen er zelf van? Want voor een compleet nieuwe aanpak heb je goed onderbouwde businessmodellen nodig.”

Uniek model en database

TNO heeft de gegevens over de voorraad gebouwen in Nederland in een database gecombineerd met materiaal- en productprofielen van gebouwen en wegen. Experts op het gebied van bouw, materialen, milieu en ict hebben de afgelopen tijd volgens Jacco ‘monnikenwerk’ verricht.

“We hebben profielen gemaakt van allerlei typen bouw. We begonnen met rijtjeshuizen uit verschillende bouwperiodes. Welke materialen en producten zitten er allemaal in en wat kun je daarmee? Vervolgens hebben we dat gedaan voor commercieel vastgoed als kantoren en winkels. Het is een unieke database waar gemeenten en bedrijven hun voordeel mee kunnen doen. Per gebied is nu te zien uit welke materialen de gebouwen bestaan en wat je kunt hergebruiken voor nieuwbouw.”

Concrete oplossingen

Voor elke regio is nu te onderzoeken welke materialen ertoe doen en welke vorm van circulaire economie tot de meeste maatschappelijk winst leidt. “Daarbij kijken we steeds naar de state-of-the art techniek en logistiek en hoe het je anders en slimmer het verschil tussen vraag en aanbod kunt overwinnen. Loont het bijvoorbeeld om een hub met bouwmaterialen in een bepaalde buurt in te richten? Hoe kan levensduurverlenging van het gebouw, hergebruik van een betonnen element of recycling van betongranulaat bijdragen aan circulaire gebruik van beton?”

Circulaire economie versneld dichterbij brengen

Wat moet er nu gebeuren? Wie neemt het initiatief en welke partijen zijn daarbij nodig?
“Samenwerking is het sleutelwoord. Gemeenten willen duurzaam zijn, bouwbedrijven zijn geïnteresseerd in nieuwe concepten voor hergebruik. Die twee partijen willen we bij elkaar brengen. Onze database helpt hen inzicht te krijgen in de mogelijkheden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zo kunnen alle regio’s in ons land door slim hergebruik van bouw- en sloopafval de circulaire economie versneld dichterbij brengen.”

Kennis

Circulaire economie: basis voor een duurzame samenleving

Steeds meer steden, bedrijven en overheden willen hun carbon footprint verminderen om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame gebouwde omgeving. Het concept circulaire economie biedt economische kansen... Lees verder

Contact

Drs. Willemijn van der Werf

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.