Externe veiligheid

Incidenten met de productie, de opslag of het transport van gevaarlijke stoffen (dat wil zeggen toxische, brandbare of explosieve stoffen) kunnen een risico vormen voor de omgeving, zeker indien deze plaatsvinden in dichtbevolkte, verstedelijkte gebieden. Dit is het werkgebied van Externe Veiligheid (EV) en vormt de core business van de Externe Veiligheidsgroep van TNO.

De groep ondersteunt Nederlandse en internationale bedrijven, lokale en regionale overheden alsmede hulpdiensten bij aan EV gerelateerde vraagstukken met ondermeer kwantitatieve risicoberekeningen (ook wel QRA’s genoemd van het Engelse Quantitative Risk Assessments), zelfredzaamheidstudies van de bevolking, veiligheidstudies van industriële installaties en ongevalsonderzoek.

Verder verricht de groep onderzoek met betrekking tot moderniseringen en vernieuwingen van EV-methodieken, zoals het gebruik geavanceerde rekenmethoden (Finite Elements Methoden, Computation Fluid Dynamics), incorporeren van nieuwe brandstoffen zoals LNG, CNG en waterstof, ondersteuning van data verkregen uit sensoren en integratie met andere aan gebiedsontwikkeling (verstedelijking) gerelateerde vraagstukken, zoals mobiliteit, intensiever ruimtegebruik, luchtkwaliteit en geluid.

Omdat behalve de techniek ook veiligheidscultuur, en –organisatie een belangrijke rol spelen bij (het voorkomen van) incidenten vormt de groep die zich bezig houdt met veilig werken een integraal onderdeel van de het “Safetyteam” van TNO.

Effect van maatregelen inschatten

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de softwareprogramma's EFFECTS (Software voor veiligheidsstudies), RISKCURVES (Software voor kwantitatieve riscoanalyse) en De gekleurde boeken (Geel, Groen, Paars, Rood).

Geavanceerde modellen

TNO beschikt over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kennis van veiligheidsberekeningen. Die kennis kan bedrijven en overheden, de veiligheidsregio's voorop, helpen om bestaande analysemethoden en berekeningen uit te breiden en te verbeteren. Zo kunnen ze bij rampen de juiste maatregelen nemen.

Environment & Sustainability

Dr. Johan Reinders

Contact

Dr. Johan Reinders

E-mail

Laat je verder inspireren op TNOTIME over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.