Ons werk

Chemical Safety Investigation

Hoe de veiligheid van uw werknemers te borgen? Hoe kunt u gezondheidsklachten onderzoeken die gerelateerd worden aan uw bedrijf? Het monitoren en beoordelen van gezondheidseffecten na blootstelling aan chemische stoffen kan uitdagend zijn. TNO heeft de expertise en faciliteiten om u hierin te ondersteunen van monitoring tot het beoordelen van blootstelling en gezondheidseffecten. Hiermee krijgt u accuraat advies om de risico's te managen.
Onze experts

Uitdagende omgeving

Als gevolg van de groeiende wereldpopulatie en toename in urbanisatie, neemt de afstand tussen industrie en leefomgeving meer en meer af. Recente chemische incidenten zoals in Moerdijk-Nederland en Tjanjin-China laten de grote impact zien op de gezondheid van werknemers en de populatie die nabij deze gebieden leeft. Hierdoor is er in toenemende mate aandacht ontstaan voor de blootstelling van werknemer en de omwonenden aan industriële chemicaliën. Bij industriële innovatie wordt daarnaast met nieuwe stoffen en processen gewerkt. Dit kan vragen  oproepen ten aanzien van blootstelling en veiligheid van werknemers en omwonenden. Kortom, een gezonde en veilige (werk)omgeving is van groot belang voor zowel werknemers als omwonenden. Maar hoe om te gaan met onvoorziene omstandigheden en hoe te anticiperen om gezondheidseffecten die gerelateerd kunnen worden aan uw activiteiten te voorkomen of te beperken?

State-of-the-art expertise

Ons chemical safety investigation team is er voor u om tot een snelle, pragmatische en op maat oplossing te komen voor alle gezondheidsvragen die gerelateerd zijn aan chemische stoffen. Deze kunnen gerelateerd zijn aan chronische blootstelling aan lage hoeveelheden van stoffen tot aan hoe het best voor te bereiden op ongelukken waarbij mensen kortdurend aan hoge hoeveelheden van stoffen blootgesteld kunnen worden. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van chemische veiligheid zijn we een erkende, onafhankelijker partner in monitoring, beoordeling en advisering over gezondheidseffecten bij chemische blootstelling. Aangezien TNO vooroploopt in innovaties, bent u verzekerd dat state-of-the art kennis wordt toegepast. Op basis van uw vragen en behoefte, wordt een onderzoeksvoorstel uitgewerkt om een snel antwoord te kunnen genereren. In generieke zin kunnen de volgende onderzoeksfases onderscheiden worden.

Onderzoeksfasen chemical safety investigation

Illustratieve projecten

TNO heeft, als onafhankelijke organisatie, vele projecten uitgevoerd ten aanzien van chemical safety investigation. Hierbij worden een paar illustratieve voorbeelden gegeven:

  • Chemische monitoring en beoordeling gezondheidsrisico's van stoffen die vrijkomen tijdens en na het aanbrengen van vloerisolatie
  • Voorspelling van concentraties van chemische stoffen en evaluatie van gezondheidsrisico's na een emissieincident
  • Gebruik van innovatieve methoden: aantonen van kankerpotentie van nikkelbevattende stoffen bij inademing in een in vitro model als vervangers voor dierstudies
  • Advisering over beschermende maatregelen om de gezondheid van werknemers te borgen

 

Ons werk

Gezond werken met stoffen

In sommige beroepen hebben medewerkers te maken met gevaarlijke stoffen, zoals chemicaliën, asbest en lasrook. Het is aan werkgevers om voor een veilige werksituatie te zorgen, zodat medewerkers geen beroepsziekten... Lees verder
Kennis

Luchtkwaliteit

Nog steeds worden mensen in Nederland ziek van vervuilde lucht. TNO-kennis kan overheden, bedrijven en burgers helpen bij het terugdringen van de vervuiling. Metingen en modellen brengen de mate en de... Lees verder
Ons werk

Schade-, materiaal- en deeltjesonderzoek

Heeft u een product of installatie dat faalt tijdens het gebruik? Degradeert materiaal sneller dan wenselijk? Worden er deeltjes in uw product gevonden die er niet in thuishoren? Of heeft u last van een... Lees verder
Kennis

Externe veiligheid

Incidenten met de productie, de opslag of het transport van gevaarlijke stoffen (dat wil zeggen toxische, brandbare of explosieve stoffen) kunnen een risico vormen voor de omgeving, zeker indien deze... Lees verder
Zie ook
Contact

Chemical Safety Investigation team

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.