Ons werk

EFFECTS - software voor veiligheidsstudies

EFFECTS is geavanceerde software die gebruikt wordt bij het uitvoeren van veiligheidsstudies binnen met name de (petro-)chemische industrie. De software berekent de fysische effecten die optreden bij het ongewenst vrijkomen van gevaarlijke stoffen, zodat de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen.

EFFECTS wordt o.a. gebruikt bij veiligheidsstudies in de chemische industrie

Fysische effecten bij ongevallen

EFFECTS berekent de fysische effecten bij een ongeval met brandgevaarlijke en/of giftige chemicaliën. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van grafieken, tabellen en contouren op achtergrondkaarten. De berekende gegevens als warmtestraling, overdruk, concentraties of schade aan mens en gebouwen, zijn belangrijk voor veiligheidsdeskundigen bij het identificeren van mogelijk gevaarlijke situaties en veiligheidsstudies.

Rekenmodellen en chemicaliën

EFFECTS bevat een groot aantal rekenmodellen om de effecten van ongevallen met de opslag of het vervoer van chemicaliën te kunnen voorspellen: vanaf het vrijkomen van de stof tot het gedrag bij verdampen, verspreiden, ontbranden en/of exploderen kan berekend worden. De modellen kunnen handmatig geselecteerd, gebruikt en onderling doorgekoppeld worden. EFFECTS is ook in staat dit proces volledig automatisch te laten verlopen door zelf de juiste modellen te kiezen en uit te voeren.

Onderdeel van EFFECTS is een zeer uitgebreide database met eigenschappen van meer dan 2000 chemicaliën. Daarnaast is het mogelijk zelf additionele stoffen te definiëren.

De gekleurde boeken

EFFECTS is ontstaan uit een aantal studies die TNO in het verleden heeft uitgevoerd en bekend zijn geworden onder de namen "het gele boek" en "het groene boek". Deze studies worden internationaal nog steeds gezien als belangrijke referenties bij het uitvoeren van veiligheidsstudies. Hoewel de boeken niet meer bijgewerkt worden, wordt EFFECTS continu verder verbeterd en is de software wereldwijd in gebruik bij vele bedrijven, instellingen en universiteiten.

Complete software voor Consequence Analysis

Een EFFECTS licentie is alles wat nodig is voor consequence analysis: het bevat meer dan 50 modellen en gereedschappen, een uitgebreide chemische database, een geïntegreerd GIS-systeem, uitgebreide mogelijkheden voor grafieken en kant en klaar opgemaakte rapporten.
Licensering is flexibel: de software kan vrij worden gedownload, geïnstalleerd en gebruikt worden als 'viewer' voor bestaande projecten. Een geldige licentie is alleen nodig voor daadwerkelijk rekenen, opslaan van projecten en toegang tot de uitgebreide chemische database.

DOWNLOAD EFFECTS hier

Download
Ons werk

RISKCURVES - Software voor Kwantitatieve Risicoanalyse

Intensievere productie, transport en opslag van gevaarlijke stoffen, vaak in dichtbevolkte gebieden, en toenemende regelgeving vergroten de behoefte aan kwantitatieve risicoanalyses (Quantitative Risk... Lees verder
Ons werk

De gekleurde boeken - Geel, Groen, Paars, Rood

De "gekleurde boeken" zijn wereldwijd in gebruik als belangrijk referentiemateriaal bij veiligheidsstudies. TNO heeft een belangrijk aandeel gehad in het ontstaan ervan en de softwareprogramma's EFFECTS... Lees verder

Victor van Swinderen

Contact

Victor van Swinderen

  • effects
  • riskcurves
  • software
  • QRA
  • veiligheid
E-mail

Laat je verder inspireren op TNOTIME over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.