Ons werk

Industriële veiligheid

Industriële activiteiten zullen nooit volledig risicoloos kunnen verlopen. Het is daarom van groot belang dat de risico's goed in kaart zijn gebracht en dat adequate risicoreducerende maatregelen zijn genomen. Vooral voor complexe situaties heeft TNO de ervaring en deskundigheid in huis om bedrijven te ondersteunen in het inventariseren van de risico's en te adviseren over de meest effectieve verbeteringen, technisch zowel als organisatorisch.

TNO gebruikt verschillende technieken om tot een goede risico-inventarisatie en -beoordeling te komen: FMEA, What-If, LOPA, HAZOP, e.d. worden gebruikt, maar ook audits of enquêtes kunnen als startpunt dienen. Zonodig worden de risico's gekwantificeerd in foutenbomen of een QRA, conform het BEVI.
Voor gevaarlijke stoffen ontwikkelt TNO modellen waarmee nauwkeurige voorspellingen gedaan kunnen van de effecten die kunnen optreden bij ongevallen, o.a. gebruik makend van CFD modellering. Modellen die gevalideerd zijn aan (deels eigen) experimenten. TNO heeft met deze kennis een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de risicomethodiek in Nederland, zoals is beschreven in het Gele, Groene, Paarse en Rode Boek.
TNO is daarom bij uitstek een partner voor risicostudies waarin een standaard risicoaanpak niet voldoet, bij voorbeeld waar het gaat om technische èn organisatorische aspecten, om heel bijzondere maatregelen, om heel bijzondere maatregelen of om de gehele productieketen.

Risico's op systeemniveau

Het is belangrijk vooruit te kijken. Gebruik van andere stoffen kunnen nieuwe risico's met zich meer brengen, bijvoorbeeld LNG, CO2 en waterstof. TNO is bezig op systeemniveau de mogelijke risico's van de verschillende technologieën en infrastructurele opties voor deze stoffen in kaart te brengen.
Ontwikkeling van maatregelen om het gebruik van deze stoffen veiliger te maken maakt onderdeel uit van het onderzoek. Hierbij werken risicoanalisten, procestechnologen, bouwkundigen, logistieke experts en ruimtelijke ordenaars samen om oplossingen te vinden voor een optimale veiligheid van het systeem.
De multidisciplinaire aanpak van TNO kan ook voor uw situatie van waarde zijn: nieuwe stoffen, innovatieve maatregelen of een complexe organisatorische setting op een bedrijvencomplex vragen om een gedegen, onafhankelijke risicoanalyse die verschillende aspecten op systeemniveau in ogenschouw neemt. Ook voor meer traditionele situaties kan die aanpak tot verfrissende oplossingen leiden.

Niet alleen technologie

Risico's worden niet alleen door de technologie bepaald. Het veiligheidsmanagement en de manier waarop daaraan invulling wordt gegeven heeft ook een grote invloed op de overall veiligheid. TNO benaderd veiligheid vanuit een breder perspectief waarbij alle beschermlagen worden beschouwd. Aspecten als techniek-mens-organisatie worden meegenomen in de veiligheidsanalyse. De speciaal daarvoor ontwikkelde methodiek 'Safety for Business' maakt het ook mogelijk de kosten en baten van veiligheidsmaatregelen mee te wegen in de besluitvorming.

Downloads

Contact

Dr. Johan Reinders

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.