Ons werk

Realtime sensorplatform helpt calamiteiten voorkomen

Sensortechnologie is de laatste jaren aan een enorme opmars bezig. Sensoren worden kleiner, goedkoper en zijn in steeds meer situaties toepasbaar. Maar als het gaat om luchtkwaliteit zijn we er nog lang niet. TNO ontwikkelt daarom sensoren die met een ongekende precisie kunnen meten. De meetresultaten gaan realtime naar een platform om de gevolgen door te rekenen. Autoriteiten of bedrijven kunnen dan direct en gericht handelend optreden.

Gezondheidsrisico's beperken

“Bij calamiteiten meten hulpdiensten concentraties gevaarlijke stoffen en het risico dat de bevolking in de omgeving daaraan word blootgesteld. Dat is informatie achteraf en bovendien niet gedetailleerd genoeg. Wij ontwikkelen sensoren, meetmethodes en modellen die calamiteiten kunnen voorkomen door ze te voorspellen”, vertelt Fred Hartendorf business developer bij TNO.

Sensornetwerk TNO uitkomst voor havengebieden

Het platform is vooral toepasbaar in havengebieden, waar industrie en stad elkaar raken. De regio wordt uitgerust met sensoren om alle mogelijke risico's voor bevolking en werknemers in het gebied tot een minimum te reduceren. De data uit de sensoren gaan naar een IT-platform waarin de modellen van TNO voor onder meer luchtkwaliteit, verkeer en geluid de realtime gegevens razendsnel doorrekenen. Overheden, bedrijven maar ook burgers kunnen hierdoor adequaat reageren op onverwachte situaties.
“Steden, provincies en bedrijven hebben wel veel data over verkeer en emissies, maar die zijn over het algemeen statisch. In ons platform gaat het om realtime sensordata, waardoor je een gedetailleerd beeld krijgt van de actuele situatie. Daarmee beschikken partijen over een complete tool om op elk moment effectief te kunnen sturen én op langere termijn beleid te ontwikkelen.”

Onveilige situaties realtime detecteren

Sensortechnologie in combinatie met ICT vormen de basis van het platform. Sensoren meten permanent aan welke stoffen mensen worden blootgesteld door de emissies van de industrie. Zo zijn calamiteiten zelfs te voorkomen. De sensoren kunnen een lek bij chemische industrie direct detecteren, vaststellen om welke stoffen het gaat en de modellen van TNO rekenen direct uit hoe de stoffen zich verspreiden.
“Het is een ongekend krachtig instrument dat direct ingrijpen mogelijk maakt om de gezondheidsrisico's van medewerkers en omwonenden te beperken. Het gaat om meten, monitoren en op basis daarvan managen. Met ons platform bieden we realtime decision support dankzij de waarde die we in onze modellen aan de data geven.”

Nieuwe generatie sensoren: nauwkeurig en robuust

We werken met de industrie aan sensoren die niet één maar alle stoffen kunnen detecteren, nauwkeurig zijn, betaalbaar, klein en onder alle omstandigheden functioneren.
“Onze coating-experts en chemici werken samen aan een minuscule sensor die zelfs vluchtige, gevaarlijke stoffen kan meten. De stof hecht zich aan de coating die om de glasvezel is aangebracht en dat nemen we waar door veranderingen in de weerkaatsing van het licht. Zo kunnen we in de sensor exact meten welke stof het is en in welke concentratie mensen eraan bloot worden gesteld.”

Contact

Drs. ing. Fred Hartendorf

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.