Ons werk

RISKCURVES - Software voor Kwantitatieve Risicoanalyse

Intensievere productie, transport en opslag van gevaarlijke stoffen, vaak in dichtbevolkte gebieden, en toenemende regelgeving vergroten de behoefte aan kwantitatieve risicoanalyses (Quantitative Risk Analysis - QRA). RISKCURVES maakt het uitvoeren van een QRA voor industriële activiteiten doelgericht en eenvoudig. De verschillende stappen in de QRA worden inzichtelijk gemaakt en ondersteund met erkende, hoogwaardige en transparante rekenmodules.

RISKCURVES is software voor Kwantitatieve Risicoanalyse

Kwantitatieve Risicoanalyse

Met Consequence Analyses worden de fysieke effecten van een specifiek ongeval met gevaarlijke stoffen berekend. Een Kwantitatieve Risicoanalyse (Quantitative Risk Analyses, afgekort: QRA) berekent de risico's voor een hele serie ongevalscenario's van een of meerdere opslag- of transportsituaties. Dit risico wordt uitgedrukt in individueel- en groepsrisico.

CPR 18E - Guidelines for QRA ("het paarse boek")

Deze publicatie bevat belangrijke richtlijnen voor het uitvoeren van een QRA. Het is wereldwijd in gebruik als belangrijk referentiemateriaal bij veiligheidsstudies en is vrij beschikbaar via www.tno.nl/colouredbooks. Deze publicatie is de basis voor het programma RISKCURVES, wat mede hierdoor wereldwijd gebruikt wordt als rekeninstrument voor QRA's.

Krachtig rekeninstrument

Groepsrisicokaarten in RISKCURVES

RISKCURVES is een krachtig rekeninstrument om een complete QRA uit te voeren. Daarbij is veel aandacht besteed aan een korte leercurve en efficiënt gebruik van de tijd van de gebruiker: projecten zijn snel te definiëren en de resultaten eenvoudig te analyseren en presenteren. Een unieke functionaliteit van RISKCURVES zijn de groepsrisicokaarten: een geografische presentatie van het groepsrisico. Deze kaarten bieden wat traditionele fN-curves niet kunnen: ruimtelijk inzicht.

Een complete omgeving voor risicoanalyse

Bij een licentie van RISKCURVES hoort een uitgebreide database van meer dan 2000 stoffen en het pakket voor consequence analyses: TNO EFFECTS. De software zelf is vrij te installeren en te gebruiken als een "viewer" van eerder berekende projecten. Voor het wijzigen van projecten, toegang tot de stoffendatabase en zelfstandig berekeningen doen is een geldige licentie vereist.

Download RISKCURVES hier

Download
Ons werk

De gekleurde boeken - Geel, Groen, Paars, Rood

De "gekleurde boeken" zijn wereldwijd in gebruik als belangrijk referentiemateriaal bij veiligheidsstudies. TNO heeft een belangrijk aandeel gehad in het ontstaan ervan en de softwareprogramma's EFFECTS... Lees verder
Ons werk

EFFECTS - software voor veiligheidsstudies

EFFECTS is geavanceerde software die gebruikt wordt bij het uitvoeren van veiligheidsstudies binnen met name de (petro-)chemische industrie. De software berekent de fysische effecten die optreden bij... Lees verder
Downloads

Victor van Swinderen

Contact

Victor van Swinderen

  • effects
  • riskcurves
  • software
  • QRA
  • veiligheid
E-mail

Laat je verder inspireren op TNOTIME over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.