Ons werk

Sensorinformatie realtime interpreteren dient veiligheid en milieu

TNO heeft een systeem ontwikkeld om sensorinformatie over schadelijke stoffen in de lucht realtime terug te rekenen tot de exacte locatie van het incident en de bronsterkte. Door de gemeten data te koppelen aan meteorologische gegevens, zoals windsnelheid en -richting, is te voorspellen hoe de stof zich in een gebied gaat verspreiden. Daardoor kunnen bedrijven en overheden sneller en gerichter optreden om werknemers en burgers te beschermen.

Sensoren voor het meten van luchtkwaliteit zijn op steeds meer plekken te vinden. Bedrijven, bedrijfsterreinen en havengebieden zijn er in toenemende mate met bijvoorbeeld ‘elektronische neuzen’ of andere sensoren uitgerust. Zonder verdere duiding zeggen dergelijke sensormetingen nog niet zoveel en volgens TNO is er veel meer nuttige informatie uit de data te halen. Als bij een lekkage bijvoorbeeld een wolk met giftige stoffen ontsnapt, zullen de sensoren een verhoogde concentratie in de lucht waarnemen. De nieuwe modellen van TNO maken het mogelijk de bron van de stoffen in de lucht aan te wijzen en voorspellingen te doen over hoe de verontreiniging zich zal verspreiden.

Nauwkeurige voorspelling

De werking van het systeem is onlangs gedemonstreerd in een virtueel experiment in een gebied rond de TNO-locatie op de Uithof in Utrecht. Het terrein van ongeveer een vierkante kilometer werd uitgerust met enkele tientallen sensoren. Die namen het ontsnappen van een gas direct waar en gaven op elke plek ook aan om welke concentratie het ging. Tegelijkertijd werd de bron van het kwaad door het model direct berekend. Het filmpje laat de werking zien.

Gerichte maatregelen

Het systeem kan de gegevens van bestaande stationaire sensoren koppelen aan die van mobiele, zoals meetwagens, drones of meetapparatuur van gespecialiseerde diensten. Zoals in het filmpje te zien is, blijft er op basis van de stationaire sensoren nog een zoekgebied over. In de praktijk is dat vaak een complexe industriële omgeving waarbinnen dan met mobiele sensoren verder gezocht kan worden. Omdat het systeem realtime werkt en de verspreiding van stoffen kan voorspellen, kan het helpen gerichte maatregelen tot bijvoorbeeld evacuatie te treffen.

Informatie delen

Voor bedrijven, maar ook handhavers en hulpdiensten, zou het het nieuwe systeem een uitkomst kunnen zijn. Ze kunnen nu bestaande en mobiel inzetbare sensoren combineren tot één netwerk dat realtime meetgegevens kan interpreteren. De bron is snel te traceren en de verspreiding van schadelijke stoffen te voorspellen. Bij calamiteiten zijn meetgegevens van gespecialiseerde hulpdiensten aan het model toe te voegen om het realtime beeld verder te verfijnen. Ook kunnen bedrijven en overheidsinstanties via het systeem informatie delen om gezamenlijk op te treden bij calamiteiten.

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.