Gebiedsontwikkeling

Een voormalig havengebied of een stationslocatie. Het zijn stedelijke gebieden die net als een verouderde woonwijk of winkelcentrum een nieuwe invulling kunnen krijgen. TNO beschikt over expertise die overheden en projectontwikkelaars helpt bij het zoeken naar innovatieve manieren om waarde te creëren in dergelijke gebieden. Bovendien kan TNO partijen bijeenbrengen, die in een consortium ontwikkelingsplannen omzetten in concrete bouwprojecten.

Complex samenspel van factoren

Gebiedsontwikkeling is allang geen kwestie meer van het eenvoudigweg kopen van grond om daar vervolgens een bouwproject op te laten verrijzen. Diverse maatschappelijke processen zoals de economische crisis, verduurzaming en aangescherpte milieueisen hebben dat veel ingewikkelder gemaakt. Tegenwoordig gaat het vaak om ontwikkelingen in een bestaande omgeving: het zoeken naar nieuwe bestemmingen voor gebouwen, renovaties en het tegengaan van leegstand. Bovendien spelen het vinden van financiering en informatiebehoefte rond projecten een belangrijke rol. Datzelfde geldt voor een aantal andere factoren, zoals het milieu of de gezondheid van bewoners of omwonenden. TNO brengt partijen bijeen om samen in een consortium de ontwikkeling van stedelijke gebieden aan te pakken.

Effecten in zicht met Urban Strategy

De veranderde omstandigheden vragen om een strategie die recht doet aan het ingewikkelde samenspel van alle factoren. Omdat tegenwoordig naast de overheid ook partijen zoals projectontwikkelaars of financiers meespelen, moeten ook hun belangen meewegen. Aan de basis van die complexe aanpak staat kennis over de inrichting van stedelijke gebieden en de maatschappelijke en financiële gevolgen daarvan. TNO beschikt over die kennis, bijvoorbeeld in de vorm van Urban Strategy, een model dat al in de planningsfase informatie levert over het effect van maatregelen. Een ander voorbeeld is PICO, de Project Innovatieve Communicatie- en Ontwerptool, die inzicht geeft in de mogelijkheden om een buurt energieneutraal te maken.

Ons werk

Planologische effecten scherp in beeld met Urban Strategy

In Nederland en de rest van Europa is de druk op de ruimte groot. Bewoners, bedrijven en bezoekers stellen uiteenlopende eisen aan de omgeving. Eisen die vaak lastig te combineren zijn. TNO heeft een... Lees verder
Nieuws

Toekomstige waarde door gebiedsontwikkeling biedt nieuw financieringsmodel

08 juni 2017
Op 18 mei jl. tijdens de PlanDag 2017 in Gent (België) ontvingen Hanneke Puts (TNO) en Jurgen van der Heijden (AT Osborne) uit handen van een onafhankelijke jury met experts uit de ruimtelijke ontwikkeling,... Lees verder

Environment & Sustainability

Laat je verder inspireren op TNOTIME over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.