Ons werk

Meer impact met projecten in de ondergrond

Als initiatiefnemers van projecten in de ondergrond te weinig rekening houden met de belangen van andere partijen in de omgeving van het project, dan kunnen hun plannen ernstige vertraging oplopen of zelfs helemaal onmogelijk worden. TNO adviseert over manieren waarop initiatiefnemers draagvlak kunnen creëren en meer impact kunnen bereiken.

De ondergrond speelt steeds vaker een rol bij het oplossen van energievraagstukken, mobiliteit, landbouw, watermanagement of ruimtelijke ontwikkeling. Denk aan de winning van aardwarmte, ondergronds transport, grondwaterbuffering of de aanleg van parkeergarages. Het zijn projecten waarvan het nut doorgaans onomstreden is, maar het kost vaak tijd en moeite om ze te realiseren en soms lukt dat helemaal niet. Eén van de oorzaken van die problemen is, dat de initiatiefnemers onvoldoende rekening houden met de plek waar zij hun project gepland hebben en de belangen van anderen. Hanneke Puts van TNO: "Uit ons onderzoek bleek dat ze vaak druk bezig zijn met het begrijpen van de processen in de ondergrond of met de technische uitvoering. Veel aandacht voor de plek waar een project moet worden gerealiseerd of de partijen die te maken krijgen met de gevolgen daarvan, lijkt er niet te zijn."

Samenwerken

In opdracht van de Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) deed TNO samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam, AT Osborne en de Milieudienst Rijnmond (DCMR) onderzoek naar de voorbereiding en het verloop van projecten in de ondergrond. Puts: "We analyseerden een flink aantal praktijksituaties en zagen dat er vaak minimaal werd samengewerkt met partijen die niet direct betrokken waren bij de ontwikkeling van het project, maar daar wel mee te maken kregen. Niet alleen de fysieke kenmerken van de plek bepalen wat kan en mag, maar ook de mensen die er wonen, werken en ondernemen. Als die hun belangen en ambities te weinig terug zien, dan kunnen ze de hakken in het zand zetten. Als je naar ze luistert en ze bij het project betrekt, kun je ze tot bondgenoten maken en een project realiseren dat goed in de omgeving past en waarvan ook anderen profiteren."

Concrete handvatten

TNO ontwikkelde zogenaamde 'grondslagen voor governance' waarmee initiatiefnemers hun plannen beter kunnen laten landen. Puts: "Het begint met drie vragen: hoe ziet het gebied of de locatie eruit, wat zijn de belangen van de andere partijen en wie heb ik nodig om mijn plannen te realiseren? Voor de hand liggende vragen, maar ze worden vaak ze niet gesteld waardoor er problemen ontstaan. Met de antwoorden kan een initiatiefnemer een project effectiever vormgeven, zijn doelen bereiken en een situatie laten ontstaan die waarde toevoegt voor partijen in de omgeving." Programmamanager Arno Peekel van de SKB: "De analyse is een verrijking van ons programma Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond (DOO). We hebben concrete handvatten gekregen, waarmee we onze partners nog beter kunnen ondersteunen bij het realiseren van praktijkveranderingen.' En Puts: 'TNO denkt graag mee over het verkrijgen van draagvlak voor projecten in de ondergrond. Wilt u meer weten? Neem gerust contact op."

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.