Ons werk

TNO bundelt in NMDC modellen en data

Hoe reduceren we de onzekerheid van klimaatprojecties t.b.v. adaptiemaatregelen? Kunnen we de oorspronkelijke natuur die we in de Delta hebben gepland, verbinden met waterberging? Om een integrale, interdisciplinaire aanpak van dergelijke complexe, maatschappelijke vraagstukken te stimuleren en te structureren en om versnippering van de onderzoeksresultaten te voorkomen, is het Nationaal Modellen- en Datacentrum opgericht.

Interdisciplinaire aanpak

Het Nationaal Modellen- en Datacentrum (NMDC) koppelt modellen en data van TNO, KNMI, RIVM, Planbureau voor de Leefomgeving, Deltares en Alterra. Hierbij vullen de modellen elkaar niet alleen aan, maar door de onderlinge interactie geven ze een meer samenhangend en gedetailleerd inzicht in trends en ontwikkelingen. Deze benadering is efficiënt, kostenbesparend en versterkt de internationale positie van Nederland als kennis- en innovatieland. Het programma van NMDC is momenteel volop in uitvoering. Er lopen nu 15 projecten op het gebied van ecosystemen, klimaat, landschap en cultuur, oppervlaktewater, bodem- en grondwater, lucht, weer, geluid en gezondheid. Vanaf 2012 kunnen ook externe organisaties gebruikmaken van de diensten van het NMDC.

TNO + NMDC = impact

Voor TNO betekent het NMDC een waardevolle uitbreiding van haar netwerk, een stroom aan nieuwe en frisse ideeën, uitwisseling van informatie en kennis en extra mogelijkheden om aan totaaloplossingen te werken.

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.