Ons werk

Urbis: Instrument voor lokale milieuverkenning

Geluid, luchtverontreiniging, geur en externe veiligheid. Allemaal aspecten die meer en meer vroegtijdig een rol van betekenis spelen in de ruimtelijke planvorming. Dat komt door een toenemend besef dat deze milieuaspecten van grote invloed zijn op het (gevoel van) welzijn en de gezondheid van mensen. En ook niet onbelangrijk: vanuit Europa worden er richtlijnen uitgevaardigd waaraan alle Europese gemeenten, dus ook Nederlandse, moeten voldoen.

Een omvangrijke uitdaging. Een uitdaging die vooral op gemeentelijk niveau moet worden aangegaan. Maar hoe ga je deze uitdaging aan? Hoe krijg je milieukwaliteiten integraal en voor een ieder inzichtelijk in de ruimtelijke planvorming? Hoe breng je emissies, verspreiding, hinder en gezondheidsrisico's in kaart? Met Urbis kan TNO samen met gemeenten een goede basis leggen om die uitdaging aan te gaan. Urbis maakt gedetailleerde gebiedsdekkende overzichten van de geluid- en luchtverontreiniging in de gemeente op basis van binnen de gemeente beschikbare informatie. De resultaten hiervan worden op inzichtelijke wijze gepresenteerd.

Urbis

Urbis is een door TNO ontwikkeld GIS instrument, dat het mogelijk maakt om geluid en luchtverontreiniging (incl. geur) voor (delen van) gemeenten met een hoog detailniveau in kaart te brengen. Daarnaast kan Urbis worden ingezet voor het berekenen van effecten van blootstelling zoals (ernstige) hinder, (ernstige) slaapverstoring en kans op overlijden. De milieuoverzichten worden zoveel mogelijk geproduceerd op basis van beschikbare informatie. Beschikbare gegevens over activiteiten (verkeer, bedrijvigheid), emissies of immissies worden gebruikt als basis.

Downloads

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.