Geluid

Geluid heeft invloed op mensen. Je kunt genieten van muziek, maar geluid kan je ook hinderen. Zo erg, dat het gevolgen heeft voor je gezondheid. TNO richt zich op het verminderen van geluidsoverlast. Gerichte metingen brengen oorzaken en eventuele normoverschrijdingen in beeld. Daarnaast zorgt TNO voor advies over maatregelen die de hinder verminderen. Daarbij kan het effect van voorgestelde oplossingen zoals een geluidswal worden getoetst.

Effectieve maatregelen

Geluid kan een weerbarstig probleem zijn. De bronnen zijn niet altijd eenvoudig op te sporen en de effectiviteit van maatregelen die hinder kunnen beperken, is vooraf lastig in te schatten. Bovendien is het niet altijd toereikend om alleen overschrijdingen van geluidsnormen vast te stellen. Ook geluid dat aan de normen voldoet, kan stress opleveren. Daarnaast kan de bron of de oorzaak van het geluid een rol spelen. Zo is de uitwerking van geluid van een verkeersweg anders dan van een windturbine of van hoogspanningskabels.

Specialistisch geluidsonderzoek

De beleving van de hinder verschilt van persoon tot persoon. Dit maakt geluidsonderzoek een zaak voor specialisten. Zeker in de meer gecompliceerde gevallen kunnen overheden, bedrijven en burgers een beroep doen op TNO voor kennis van meettechnieken en manieren om hinder te beperken. Ook kan TNO zorg dragen voor de communicatie met omwonenden.

Environment & Sustainability

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.