Ons werk

Luchtverontreiniging: TNO-kennis maakt Nederland gezonder

Regelmatig inademen van vervuilde lucht kan ernstige ziekten veroorzaken. Overheden en bedrijven willen daarom meer inzicht verkrijgen in de niveaus en de bronnen van de emissies. TNO beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van meettechnieken en de interpretatie van gegevens met behulp van modellen. Dat maakt het mogelijk om passende maatregelen te nemen en Nederland gezonder te maken.

De luchtkwaliteit in Nederland is in de afgelopen jaren flink verbeterd. Senior onderzoeker Menno Keuken van TNO: 'Maar we zijn er nog niet. De effecten van vervuilde lucht op de gezondheid, zoals vervroegde sterfte vanwege luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten, blijven zorgen baren. Vooral mensen die langs snelwegen of in drukke stadscentra wonen, lopen risico's.' Fijnstof is vaak de boosdoener. TNO meet de massa van de fijnstof-emissies al, maar daarmee zijn de gezondheidseffecten nog onvoldoende verklaard. Daarom is nu onderzoek gaande naar andere aspecten van fijnstof, zoals de chemische samenstelling en de grootte van de deeltjes. Daarnaast is er aandacht voor andere stoffen. Bijvoorbeeld door onderzoek naar verbrandingsemissies langs snelwegen en naar de invloed van scheepvaart, luchtvaart en industrie. Dat gebeurt zowel in de buitenlucht als in binnenmilieus zoals fabriekshallen.

Modelberekeningen

TNO beschikt over kennis van meettechnieken en over de modellen die nodig zijn om de gegevens te interpreteren. Keuken: 'Zo kunnen we bijvoorbeeld toetsen of aan de normen voldaan wordt. Overheden en bedrijven doen daarom regelmatig een beroep op ons. Soms voeren we zelf het onderzoek uit en in andere gevallen stellen we onze expertise tegen vergoeding ter beschikking aan gespecialiseerde adviesbureaus. We beperken ons trouwens niet tot Nederland. Met onze kennis van de effecten van roet kunnen we bijvoorbeeld helpen bij het wereldwijd in kaart brengen van de opwarming van de atmosfeer en meedenken over maatregelen die daartegen kunnen worden genomen.'

Luchtverontreiniging: oplossingen

Want TNO denkt graag mee over oplossingen. In de Koningstunnel in Den Haag bijvoorbeeld door onderzoek naar de aanwezigheid en de invloed van kooldioxide en naar speciale coatings van titaniumdioxide die de concentratie van die stof kunnen verlagen. Samen met een leverancier van vloerbedekkingen onderzoekt TNO de mogelijkheden om het opwervelen van schadelijk stof in klaslokalen te verminderen. En met de Milieudienst Rijnmond (DCMR) werkt TNO onder andere aan het terugdringen van incident-emissies bij de op- en overslag van koolwaterstoffen. Keuken: 'Zo maken we met z'n allen Nederland schoner en gezonder.'

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.