Ons werk

Meet zelf uw blootstelling aan luchtvervuiling en geluid

De SensA Box is een mobiel meetapparaat waarmee u zelf de blootstelling aan luchtkwaliteit en geluid kunt bepalen. Het inzicht dat u met de SenA Box verkrijgt helpt u gezondere keuzes te maken met bijvoorbeeld uw fietsroute of de inrichting van de werkplek. Gemeenten, overheden en bedrijven kunnen met de SensA Box een gedetailleerd beeld vormen van de milieukwaliteit en de veiligheid om gericht kostenefficiënte verbeteringen realiseren.
Met de Sensa Box op de fiets

In Nederland vormen luchtverontreiniging en geluidshinder nog steeds een hardnekkig milieuprobleem. Luchtvervuiling heeft negatieve effecten op onze gezondheid en is schadelijk voor natuur en landbouw.  Geluidsbelasting is niet alleen hinderlijk, maar leidt daadwerkelijk tot gezondheidsschade. Dus een gedetailleerd inzicht is nodig om maatregelen op maat te treffen die doeltreffend en kostenefficiënt zijn. Vanuit het oogpunt van gezondheid is het zelfs noodzakelijk om de blootstelling op persoonlijk niveau te weten en volstaan vaste meetpunten niet.

Met de SensA Box wordt dat inzicht verkregen. De SensA Box is een mobiel meetapparaat dat eenvoudig meegenomen kan worden, bijvoorbeeld naar de werkplek, de slaapkamer, in de auto of trein en het kan gemonteerd worden op de fiets. Met handige analysetools krijg je eenvoudig inzicht in je totale blootstelling en waar en wanneer die het hoogst is. Zo kun je je fietsroute aanpassen of kijken of door meer ventileren de luchtkwaliteit binnen verbetert.

Mobiel meten biedt een groot voordeel ten opzichte van de reguliere aanpak met enkele stationaire metingen, want luchtverontreiniging en geluidsbelasting variëren sterk in de tijd en van plek tot plek. Bovendien worden deze door een veelheid van activiteiten veroorzaakt, door industrie, verkeer, landbouw en huishoudens. Slimme analyse tools kwantificeren deze oorzaken om doelgerichte en kostenefficiënte maatregelen mogelijk te maken.

Samen staan we sterk. Door informatie te delen en te verzamelen, kunnen collectief slimme en passende maatregelen worden genomen, uiteraard met oog voor privacy en dataveiligheid. Gemeentes en bedrijven kunnen de SensA Box inzetten om burgers en werknemers helpen hun persoonlijke blootstelling te meten. Dus niet alleen als individu je schoonste fietsroute zoeken, maar de gemeente in staat te stellen de belangrijkste fietsroutes van de stad schoner te maken. Bedrijven kunnen de informatie gebruiken om veiligheidsrisico’s te evalueren en waar nodig aanpassingen te plegen, aan de installaties, of in de bedrijfsvoering.

Luchtkwaliteit in Eindhoven na 1 week woon-werk fietsen met de SensA Boxen

Natuurlijk is het ook mogelijk om snel en eenvoudig een lokaal netwerk van SensA Boxen op te zetten, zodat voor een specifieke locatie een heel gedetailleerd beeld van de luchtkwaliteit wordt verkregen en dat kan voordelen bieden om specifieke situaties te onderzoeken. Zo kan de effectiviteit van een milieuzone worden geëvalueerd of het opsporen van incidenten op industrieterreinen, zodat tijdig kan worden ingegrepen en erger worden voorkomen. Onze analyse software is in staat op basis van sensorinformatie snel de bron te lokaliseren.

De SensA Box is nog volop in ontwikkeling en we zoeken nog pilots. Wilt u als gemeente samen met uw burgers werken aan een gezondere leefomgeving? Wilt u als bedrijf meer grip op de invloed van uw activiteiten op de omgeving en uw werknemers?
En u wilt dat doen vanuit een gedetailleerd inzicht? U bent welkom om te bespreken wat de SensA Box voor u kan betekenen.

Downloads
Ons werk

Realtime sensorplatform helpt calamiteiten voorkomen

Sensortechnologie is de laatste jaren aan een enorme opmars bezig. Sensoren worden kleiner, goedkoper en zijn in steeds meer situaties toepasbaar. Maar als het gaat om luchtkwaliteit zijn we er nog lang... Lees verder
Nieuws

TNO wint Award voor de Leefomgeving 2017 met de SensA box

08 november 2017
TNO wint met de SensA box de Leefomgeving award tijdens het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) welke op 7 en 8 november in Hoevelaken wordt gehouden. Lees verder

Contact

Dr. Cjestmir de Boer

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.