Ons werk

Nieuwe onderzoeksmethodiek emissies schepen

De emissie van luchtverontreinigende stoffen door de scheepvaart staat steeds meer in de belangstelling. TNO beschikt over methoden deze emissies met behulp van remote sensoring vast te stellen.

Wat bijzonder is aan de nieuwe onderzoeksmethodiek is dat de emissies werden gemeten in de pluim van schepen varende op de Nieuwe Waterweg en niet aan boord van een schip zoals dat voorheen gebeurde. Daardoor is de methode veel minder arbeidsintensief. Ter vergelijking: met de nieuwe methode kunnen in één werkdag de emissiefactoren van 100 schepen worden bepaald, via de oude methode werd per dag de emissie van 1 of 2 schepen bepaald. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de nauwkeurigheid van schattingen van de emissie te verbeteren. Daarnaast kan deze methode worden gebruikt om het zwavelgehalte van de gebruikte brandstof vast te stellen. Dit is een belangrijk gegeven voor handhaving. Ook voor NOx is handhaving van belang. Onderzocht wordt of de methode kan worden ingezet aan boord van vliegtuigen gericht op handhaving op het Nederlands Continental Plat.

Contact

Dr. ing. Jan Duyzer

  • luchtkwaliteit
  • stikstof depositie
  • blootstelling
  • pesticiden
  • verspreiding
E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.