Ons werk

Onderzoek nanodeeltjes en (fijn) stof

TNO beschikt over ruime expertise voor het meten en traceren van nanodeeltjes en fijn stof in lucht, water en vaste stof. Fijn stof blijft het belangrijkste luchtkwaliteitsprobleem in Nederland. TNO kan de ernst van het probleem in kaart brengen en stofbronnen traceren met geavanceerde meetinstrumenten. De kennis over nanotechnologie is sterk in ontwikkeling. TNO neemt deel aan enkele grote Europese onderzoeksprogramma´s op dit vlak.

AEC heeft ruime ervaring met de analyse van zowel (fijn) stof als (nano)deeltjes in diverse matrices, zoals: poeders, suspensies, voeding, biologische weefsels, materialen, producten en milieumatrices (lucht, water, bodem). De reeks ontwikkelde monstervoorbewerkings- en preparatietechnieken maakt het mogelijk om in vrijwel iedere matrix deeltjes te karakteriseren. Daarbij beschikt AEC over specifieke materiaal- en milieukennis om de resultaten te kunnen interpreteren en in perspectief te kunnen plaatsen.

Geavanceerde technieken

AEC beschikt over geavanceerde technieken, zoals: • Hoge resolutie scanning elektronenmicroscopie in combinatie met röntgen microanalyse (FEG-SEM-EDX). Met FEG-SEM-EDX kunnen deeltjes vanaf 10nm fysisch-chemisch worden gekarakteriseerd op basis van deeltjesgrootte, morfologische kenmerken en elementsamenstelling. Met beeldanalysesoftware zijn zelfs kwantitatieve analyses van deeltjes mogelijk.

  • Infraroodmicroscopie (FTIR) voor visualisatie en identificatie van deeltjes.
  • Hoge resolutie ICP-MS voor de kwantificering van anorganische/metallische deeltjes.
  • Thermisch-optische koolstofanalyse voor kwantificering van koolstofhoudende deeltjes, zoals carbon nanotubes.

Voor het bemonsteren van deeltjes heeft AEC diverse technieken, zoals: specifieke filters voor SEM-onderzoek, impactoren en cyclonen voor afscheiding van bepaalde deeltjesfracties en passieve sampling systemen. Opdrachtgevers kunnen monsters met deeltjes zelf aanleveren, maar TNO kan ook assisteren bij de bemonstering.

Uiteenlopende studies

De combinatie van de specifieke kennis en technieken maakt het mogelijk om uiteenlopende studies uit te voeren, zoals: blootstellingstudies, inhalatiestudies, epidemiologische studies, emissiestudies, milieumonitoring, migratiestudies, oplosbaarheidstesten, toxiciteitstesten, stof/bron-herkenning, specificatie van nanopoeders, -materialen en -producten en studies in het kader van REACH. AEC deed en doet mee in diverse grote Nederlandse en Europese studies, zoals TRAVEL, Transphorm, CANTES en NanoNextNL.

Contact

Drs. Peter Tromp

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.