Ons werk

Organisch chemisch onderzoek naar schadelijke stoffen

Onze expertise rond milieuchemisch onderzoek, met name complexe stoffen naar schadelijke en complexe stoffen in het milieu, richt zich op monstername en analysetechniek toegepast op een specifieke probleemstelling. Door de ontwikkeling van nieuwe monsternametechnieken en verbetering van de analyse zijn wij in staat om unieke klantgerichte oplossingen te bieden.

Luchtkwaliteit is belangrijk: buiten en binnen

Onderzoek en advies binnenlucht op complexe stoffen

Onze binnenlucht zoals deze bijvoorbeeld in huizen, gebouwen, bedrijfspanden en vliegtuigen aanwezig is, kan zich vullen met ongewenste stoffen die uit materialen emitteren, zoals brandvertragers, PUR gerelateerde stoffen of brandvertragers . Naast het vaststellen van de chemische samenstelling van de binnenlucht kijkt TNO integraal naar de locatie om de bron van de complexe stoffen te vinden en te elimineren.

Aanwezigheid van schadelijke stoffen na een brand

Brand resulteert  vaak in het hebben van verontreinigde ruimtes waarin objecten (zoals meubels en kunst) staan. Wij onderzoeken onder andere welke schadelijke stoffen zoals benzo(a)pyreen, aanwezig zijn.  Daarnaast onderzoeken we of deze stoffen ook na reinigen van de ruimte nog aanwezig zijn en adviseren hierin.

Analyse van binnenlucht in vliegtuigen

Mede door onderzoek voor ASHRAE, een Amerikaanse instelling wat zich inzet voor wetenschappelijk onderzoek rond ventilatie, airconditioning en koelen op een duurzame manier,  is  unieke expertise opgebouwd om specifieke stoffen in binnenlucht te meten. In vliegtuigen zijn vervolgens luchtmonsters genomen en op organofosfaat verbindingen geanalyseerd, waarbij tevens de huidige detectielimieten omlaag zijn gebracht.

Monstername milieu- en bodemverontreiniging

Is de grond voor nieuwe verblijfslocaties, zoals nieuwbouwprojecten of bedrijventerreinen,  vrij van verontreinigingen?  Is een locatie na oplevering ‘schoon’? In brede samenwerking met samenwerkingspartners, voert TNO monsternamestrategieën en analyses uit om de milieukwaliteit van de bodem vast te stellen.

Detectie waterverontreinigingen met laag concentratieniveau

Insecticiden en pesticiden zijn in lage concentraties niet eenvoudig in wateroppervlakken, zoals sloot- en rivierwater,  te detecteren. Wij ontwikkelen nieuwe bemonsteringsstrategieën, waardoor ook op een laag concentratieniveau waterverontreinigingen gedetecteerd kunnen worden.

Detectie schadelijke stoffen in historische gebouwen en collecties

Historische gebouwen kunnen een bron van ongewenste schadelijke stoffen zijn, omdat houtverduurzamingsmiddelen zijn toegepast. Natuurhistorische collecties werden voorheen geconserveerd met giftige stoffen die nu niet meer toegepast mogen worden. Werken in deze ruimtes kan leiden tot gezondheidsklachten. Wij onderzoeken en kwantificeren de aanwezige stoffen en interpreteren de resultaten naar gezond werken. We  adviseren oplossingen om de ruimte en collectie voor het publiek toegankelijk te houden.

Expertise

Environmental Modelling, Sensing & Analysis

TNO is een internationaal erkend specialist in o.a. schade-, materiaal-, forensisch- en milieuonderzoek. Ons onderzoek en expertise onderscheidt zich ten opzichte van routine analyse-onderzoek.  We ontwikkelen... Lees verder

Contact

Sasja Walraven-Wols

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.