Ons werk

Schade-, materiaal- en deeltjesonderzoek

Heeft u een product of installatie dat faalt tijdens het gebruik? Degradeert materiaal sneller dan wenselijk? Worden er deeltjes in uw product gevonden die er niet in thuishoren? Of heeft u last van een aanslag op een materiaal? TNO helpt producenten en gebruikers om snel vat te krijgen op de oorzaak van dit soort problemen. Op basis van materiaalkundig en microscopisch onderzoek geven wij advies over onderliggende oorzaken van schades en de mogelijke herkomst van productvreemde deeltjes. Dit om vergelijkbare problemenschade in de toekomst te voorkomen.

Elektronenmicroscopie en röntgen microanalyse (EDX)

TNO werkt in goede afstemming en nauwe samenwerking met de klant.
Daarbij kunnen we uiteenlopende typen onderzoek voor u verzorgen, zoals het:

 • Achterhalen van faalmechanisme en de achterliggende oorzaak van een schade.
 • Vaststellen van het mechanisme en de achterliggende oorzaak van omgeving gerelateerde degradatieprocessen, zoals: vervuiling / aantasting, corrosie, verstoppingen, lekkages, of slijtage.
 • Het identificeren van de herkomst van vervuiling, stofproblemen en productvreemde deeltjes aangetroffen tijdens productieprocessen en in matrices zoals lucht, water en grond.
 • Vaststellen van productie- en/of gebruiksfouten veroorzaakt door een vaste stof. Het kan dan gaan om allerlei productiefouten zoals: insluitsels in PET-flessen, kristalvorming in beton, glasdeeltjes in producten, afzettingen in leidingen, gecorrodeerde metalen.
 • Adviseren over productreparatie, procesoptimalisatie en materiaalselectie om toekomstige schades te voorkomen.
 • Uitvoeren van materiaalkundige analyses als onderdeel van productcontrole en conditiebewaking.
 • Verrichten van contra-expertises en consultancywerkzaamheden op materiaalkundig gebied.
 • Elektronen microscopie en Röntgen microanalyse analyses als onderdeel van een product- en/of materiaalontwikkelingstraject.

Microscopie en Materialen

De experts van Environmental Modelling, Sensing and Analysis zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van onbekende stoffen en deeltjes in moeilijke matrices en in lage concentraties van producten. Het specialisme Microscopie en Materialen beschikt over een brede kennis op het gebied van diverse materialen. Dit voor zowel:

 • de traditionele materialen (metalen, kunststoffen, keramiek, glas)
 • de natuurlijke materialen (hout, papier, plantaardige materialen)
 • de opkomende nieuwe materialen (nanomaterialen; hybride materialen).

Daarbij is er brede kennis op het vlak van materiaalkundige processen en het inventariseren van de emissierisico's van schadelijke stoffen in het milieu. TNO beschikt ook over uitstekend uitgeruste apparatuur. Dit gecombineerd met de juiste experts voor bediening en interpretatie maakt dat we inzetbaar zijn bij complexe vraagstukken. Waar nodig werken we daarbij samen met andere specialisaties binnen TNO.

Materiaalanalyse

Met de beschikbare kennis en technieken kan TNO ook andere onderzoeken uitvoeren die relevant zijn, zoals:

 • Materiaalkarakterisatie: het onderzoeken of de samenstelling van een product of materiaal naar verwachting is. Dit zowel chemisch als microscopisch.
 • Deeltjesanalyse: de samenstelling van een product of materiaal analyseren. De focus ligt daarbij op microscopie en elektronenmicroscopie. We kunnen kleine delen in vloeistof of vaste stof goed zien en onderscheiden en zo ontdekken welke stoffen in een product zijn opgenomen.
 • Vezelanalyse: TNO is nationaal en internationaal expert op het gebied van asbest en minerale vezels.
 • Microscopie voor biologische toepassingen: het analyseren van biologische monsters met behulp van elektronenmicroscopie en Röntgen microanalyse (EDX) in combinatie met (fluorescentie)microscopie.
Expertise

Environmental Modelling, Sensing & Analysis

TNO is een internationaal erkend specialist in o.a. schade-, materiaal-, forensisch- en milieuonderzoek. Ons onderzoek en expertise onderscheidt zich ten opzichte van routine analyse-onderzoek.  We ontwikkelen... Lees verder

Contact

Ing. Thérèse Maarschalkerweerd

 • Schadeonderzoek
 • Troubleshooting
 • SEM/EDX
 • elektronenmicroscopie (Scanning Elektronen
 • microscopie
E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.