Ons werk

TNO draagt bij aan nieuw CAMS operationeel luchtkwaliteitssysteem

Samen met KNMI wordt dagelijks een luchtkwaliteitsverwachting voor ozon, stikstofdioxide, fijnstof en pollen geleverd ten behoeve van de Copernicus Atmospheric Services (CAMS). Deze services hebben tot doel om op Europa-breed goede en actuele informatie te bieden die relevant is voor beleidsmakers, bedrijven en burgers op het gebied van het milieu van de atmosfeer.

TNO levert hiervoor de emissie-kaarten die gebruikt worden door alle deelnemende modellen en draagt bij met het LOTOS-EUROS model. Naast de luchtkwaliteitsverwachting drie dagen vooruit wordt het model binnen CAMS gebruikt voor de bepaling van analyses van luchtkwaliteit van afgelopen jaren en de bronbijdrages voor grote steden tijdens episodes.

LOTOS-EUROS model

TNO werkt aan de ontwikkeling van het regionaal luchtkwaliteitsverspreidingsmodel LOTOS-EUROS voor de onderste laag van de atmosfeer. Dit model wordt ook gebruikt voor de operationele smogverwachting zoals door het RIVM uitgegeven. Daarnaast maakt TNO een Europa-dekkende kaart met ruimtelijk verdeelde emissies, die niet alleen door TNO maar ook door de andere modellen binnen het CAMS ensemble worden gebruikt.

Integreren waarnemingen

Het LOTOS-EUROS model maakt gebruik van emissiegegevens en meteorologische gegevens zoals wind, temperatuur en neerslag en beschrijft naast het transport van vervuilende stoffen ook de chemische reacties en andere processen die plaatsvinden in de atmosfeer. Het model integreert waarnemingen van grondstations en satellieten om tot een betere schatting van de begintoestand te komen (data-assimilatie) en gebruikt de daarmee verkregen informatie ook voor de verwachting. Het model kan ook emissies uit verschillende bronnen of regio’s oormerken en daarmee nauwkeurig bepalen waar de luchtvervuiling in een bepaald gebied of tijdens een episode vandaan komt. Ook wordt gewerkt aan een pollenverwachting voor graspollen en olijvenpollen.

Het model is voortdurend in ontwikkeling, door verbetering van procesbeschrijvingen, rekenen op hogere ruimtelijke resolutie en toevoegen van nieuwe stoffen en functionaliteit.

Nieuws

Nieuwe technologie monitort luchtkwaliteit steden

05 juli 2019
TNO, Airbus Defense & Space Netherlands en S & T starten een samenwerking om innovatieve technologieën te ontwikkelen die steden overal ter wereld kunnen gebruiken om de luchtkwaliteit te monitoren.... Lees verder

Contact

Ir. Ronald Albers MpA

  • klimaat
  • duurzaamheid
  • ketenanalyse
  • emissies
E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.