Stad en klimaat

De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zorgt ervoor dat het klimaat verandert. TNO beschikt over kennis en technieken om de uitstoot van die gassen te meten en waar mogelijk te verminderen. De klimaatsverandering beïnvloedt de leefbaarheid van steden. TNO brengt de gevolgen van de verandering in stedelijke gebieden in kaart en denkt met overheden en bedrijven mee over aanpassingen die steden leefbaar houden.

4 manieren naar een CO2 neutrale industrie

Bekijk ze hier

Vermindering uitstoot broeikasgassen

Het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen begint met metingen die data opleveren over bronnen, aard en omvang van de uitstoot. TNO beschikt over de specifieke deskundigheid om die uit te voeren. Om de uitstoot daadwerkelijk te verminderen, is de inzet van alle sectoren van de economie nodig, van industrie tot landbouw en van huishoudens tot transport. Ook hier is de TNO-kennis van een groot aantal technieken en maatregelen goed inzetbaar. Met deze kennis, vaak gebaseerd op praktijkgevallen, kan TNO beleidsvragen van bedrijven, overheden en burgers beantwoorden. Ook kunnen we nagaan wat het effect van maatregelen op de vermindering van het broeikaseffect en de luchtverontreiniging zal zijn. De modellen en scenario's die we daarvoor gebruiken, stemmen we af op de behoeften van de vragensteller.

Omgaan met gevolgen van klimaatverandering

Door de klimaatverandering krijgen we te maken met extremere weersomstandigheden: de temperatuur, hoeveelheid neerslag en windkracht verandert. Daarnaast stijgt de zeespiegel. Die veranderingen hebben gevolgen voor onze veiligheid, economie, ecologie, sociale structuren, gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving in bredere zin. In steden, waar het risico op schade en overlast relatief hoog is vanwege de hoge bevolkingsdichtheid, kunnen die veranderingen extra hard aankomen. TNO heeft kennis, technologie en technieken in huis om de overheid en het bedrijfsleven te adviseren bij inrichtingsvraagstukken in stedelijke en industriële gebieden en bij maatregelen voor kritieke infrastructuur. Beleidsmakers en burgers kunnen gebruik maken van die kennis, als zij maatregelen willen nemen die steden beter bestand maken tegen de gevolgen van de veranderingen in het klimaat.

Environment & Sustainability
Contact

Ir. Ronald Albers MpA

  • klimaat
  • duurzaamheid
  • ketenanalyse
  • emissies
E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.