Ons werk

Onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat (2008 – 2014)

Welke gevolgen heeft de wereldklimaatverandering op onze kuststreek, de laag liggende landelijke en stedelijke gebieden of Schiphol? Het Nationaal Programma Kennis voor Klimaat, dat werd uitgevoerd in de periode 2008 – 2014, heeft de effecten van klimaatverandering per regio in kaart gebracht en wegen aangegeven voor aanpassing aan nieuwe omstandigheden.

In het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat is kennis ontwikkeld hoe Nederland zich het beste kan voorbereiden op de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering - zoals de opwarming van de aarde, de toename van perioden met extreme regenval, lange droogteperioden, de zeespiegelstijging en een verslechtering van de kwaliteit van de leefomgeving. In het programma zijn opties ontwikkeld over adaptatie aan klimaatverandering, over praktische maatregelen per regio om de veranderingen het hoofd te bieden.

Onderzoeksprogramma

TNO heeft in het programma een bijdrage geleverd aan projecten voor de regio’s Rotterdam en Haaglanden en voor Schiphol en de coördinatie gevoerd over 2 omvangrijke onderzoekthema’s binnen Kennis voor Klimaat: de klimaatbestendige inrichting van steden (Climate Proof Cities) en de effecten van klimaatverandering op verschillende soorten infrastructuur, zoals energie, spoor en wegen, en het ontwikkelen van adaptatie strategieën om deze infrastructuur minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering (INCAH).

Contact

Ir. Ronald Albers MpA

  • klimaat
  • duurzaamheid
  • ketenanalyse
  • emissies
E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.