Ons werk

Passive sampling voor tijdsgemiddelde concentraties in water

TNO zet innovatieve sampling strategieën in voor verschillende waterdomeinen (zoals oppervlakte-, riool- en grondwater). Middels passive sampling wordt een grotere hoeveelheid water over een langere periode van enkele weken bemonsterd.
Silicone samplers voor organische verbindingen

Passive sampling biedt voordelen t.o.v. de routinematige waterbemonstering met beperkt volume op één bepaald tijdstip: De tijdelijke aanwezigheid van milieuvreemde stoffen in water kan hierdoor worden geregistreerd, terwijl deze bij een routinematige bemonstering niet altijd wordt waargenomen, maar wel cruciale informatie over de waterkwaliteit oplevert.

Voordelen van passive sampling

Met passive sampling worden alleen die componenten bemonsterd die vrij opgelost in het water aanwezig zijn en niet de overige matrix, zoals zwevend stof en humuszuren die mogelijk ook een verstorende invloed kunnen hebben op de analyse. Passieve samplers zijn eenvoudig in gebruik, goedkoop en overal inzetbaar. Deze methode levert tijdsgemiddelde concentraties aan milieuvreemde stoffen op.
Voor de bemonstering van de samplers zijn verder geen bemonsteraars meer nodig die met (zwaar) meetapparatuur het veld in moeten. Daarnaast kunnen de monsters worden opgeslagen en tegelijkertijd worden de beladen samplers op het laboratorium met moderne technieken geanalyseerd; hiermee is het efficiënt proces met lage kosten.

Analyses van passive samplers

  • Organische verbindingen
    Passive sampling voor organische verbindingen zoals geneesmiddelen krijgtsteeds meer aandacht. TNO biedt hiervoor de oplossingen; zie: Passive sampling provides better insight into emissions of pharmaceuticals
  • Metalen en anorganische verbindingen
    Voor het monitoren van opgeloste zware metalen en andere anorganische verbindingen (zoals fosfaat en arsenaat) heeft TNO verschillende soorten passive samplers op basis van chelatie ontwikkelt. Voor de aansluitende analyse kan laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) worden toegepast. Deze meetstrategie werd gepatenteerd en wordt nu met succes als alarmeringstechniek voor probleemsituaties van met name zware metalen in oppervlaktewater ingezet. Naast LIBS biedt zich ook de analyse middels inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) aan; een zeer gevoelige multi-element techniek voor het aantonen van elementen en metalen.
Expertise

Environmental Modelling, Sensing & Analysis

TNO is een internationaal erkend specialist in o.a. schade-, materiaal-, forensisch- en milieuonderzoek. Ons onderzoek en expertise onderscheidt zich ten opzichte van routine analyse-onderzoek.  We ontwikkelen... Lees verder

Contact

Dr. Petra Krystek

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.