Door de ontwikkeling van modellen en kleine sensoren die de blootstelling aan bijvoorbeeld fijnstof, microplastics en geluid meten en voorspellen dragen we bij aan een schoon en gezond klimaat in Nederland. Dit doen we ook door het verder ontwikkelen van grootschalige satellietobservaties om zo schadelijke stoffen in de atmosfeer in kaart te brengen, zoals methaan, stikstof en CO2.

Stel je vraag!

Wil je meer weten over de activiteiten van TNO voor een schoon en gezond klimaat in Nederland?

Contact opnemen

Om de doelstellingen van de klimaatakkoorden van Parijs te realiseren moet de CO2-uitstoot op elk vlak met 95% naar beneden. Met modellen en technische, sociale en economische expertise helpt TNO overheden en bedrijven bij het kiezen van de beste beleidsoplossingen. Bovendien bieden we de mogelijkheid om gevalideerd over de voortgang te rapporteren.

Gezonde leefomgeving voor een langer leven

‘We aim to minimize the avoidable loss in life due to air pollution and noise by two years, and increase the quality of life and productivity.’ Dat is de uitgeschreven ambitie van TNO voor het milieu. Om dat te realiseren doen we onderzoek naar zeer zorgwekkende stoffen. Zo brengen we de gezondheidsimpact van benzeen in kaart en bedenken we manieren om blootstelling te voorkomen. Verder ontwikkelen we technologie om inzicht te krijgen in de bronnen en samenstelling van fijnstof.

Een relatief nieuw onderzoeksgebied is dat van microplastics. Terwijl de toepassing van de minuscule plastic korreltjes in verzorgingsproducten toeneemt, is er nog weinig bekend over de risico's voor de mens. Dat geldt ook voor de afbraak van plasticafval, waarbij microplastics ontstaan. Of denk aan het gebruik van een wasmachine, waarbij schilfertjes van kleding via het afvalwater tot in de voedselketen doordringen.

Met onderzoek helpt TNO bij het ontwikkelen van beleid of het toepassen van nieuwe materialen. Ook bestuderen we het effect van hinderlijk geluid op de gezondheid, zoals het veroorzaken van stress. En tot slot ontwikkelen we sensortechnologie die inzicht geeft in luchtkwaliteit, zoals voor mensen met hooikoorts.

Verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen

Voor het klimaat luidt onze ambitie als volgt: ‘We trigger action on climate change and air pollution by development of robust and comprehensive greenhouse gas and air pollutant verification and decision-support systems.’ Daarom maken we ons onder meer sterk voor het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Dat doen we door de impact te meten en bronnen aan te wijzen. Bovendien ondersteunen we overheden bij het beleid om schade aan mens en milieu te beperken.

Tropomi brengt de luchtkwaliteit en broeikasgassen wereldwijd in kaart. De grootschalige data van deze en andere satellieten combineren we met sensornetwerken op veel lager resolutieniveau. Door die verschillende data te interpreteren en de modellen op elkaar af te stemmen, kunnen we zo ver inzoomen dat de overheid of een individuele burger tot op straatniveau kan zien hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld.

Contact

Dr. Ir. Gerard van der Laan

  • Research Manager Climate Air
  • Sustainability
  • Klimaat
  • Emissies
  • Luchtkwaliteit