Ons werk

Onderzoek naar slaap en verkeersgeluid

TNO doet onderzoek naar de gevolgen van nachtelijk verkeersgeluid voor de slaap. Uit diverse deelonderzoeken blijkt dat mensen die langs snelwegen, provinciale wegen en uitvalswegen met veel wegverkeer en mensen die langs 's nachts drukke spoorlijnen wonen, minder goed slapen dan mensen in rustiger straten.

TNO heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd in twaalf woonwijken van steden en dorpen. Er namen 262 volwassenen (tussen 18 en 80 jaar, 55% vrouwen) zes nachten en vijf dagen aan het onderzoek deel (1572 onderzoeksnachten). Zij droegen tijdens het onderzoek een continu registrerende bewegingsmeter, in de vorm van een polshorloge, waarmee een deelnemer ook het tussentijds wakker zijn kon aangeven. Het geluid werd tijdens de onderzoeksnachten van 10 uur 's avonds tot 9 uur 's morgens elke seconde buiten en in de slaapkamer van elk van de deelnemers gemeten. De resultaten vertonen een samenhangend beeld. Naarmate de blootstelling aan verkeersgeluid tijdens de slaap toeneemt, nemen de motorische onrust en het aantal maal wakker worden toe, en de perceptie van de slaapkwaliteit af. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, blijkt uit dit onderzoek dat mensen lichamelijk niet volledig wennen aan nachtelijk verkeersgeluid.

Op basis van gegevens uit het bovengenoemde grootschalige onderzoek is tevens een studie verricht naar de reactie van het autonome zenuwstelsel op verkeersgeluid veroorzaakt door weg- en spoorverkeer tijdens de slaap. Hieruit blijkt dat het deel van het zenuwstelsel dat rust en herstel bevordert, minder actief is tijdens de slaap bij een hogere belasting door verkeersgeluid. In normale situaties tijdens de slaap is deze rustgevende activiteit van het zenuwstelsel relatief hoog. Dit is van belang is voor het herstel van het lichaam. Deze resultaten zijn beschreven in de publicatie 'Habitual traffic noise at home reduces cardiac parasympathetic tone during sleep', auteurs Jamie M.A. Graham, Sabine A. Janssen, Henk Vos, Henk M.E. Miedema.

Daarnaast is op basis van een langlopende gezondheidsstudie met ca. 18.000 deelnemers een relatie gevonden tussen lange termijn blootstelling aan wegverkeergeluid tijdens de nacht en vermoeidheid in de ochtend, mogelijk ten gevolge van een verstoorde slaap.

Laat je verder inspireren op TNOTIME over Circulaire Economie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.