Ons werk

Hergebruik van industrieel water

Hergebruik van water in de industrie is vaak een elegante manier om het waterverbruik te beperken. Afvalwater van hoge kwaliteit levert een uitstekende bijdrage aan optimalisering van waterketens. Hergebruik van water levert besparingen in energie en kosten op. Dat geldt vooral voor hete of koude waterstromen.

TNO richt zich in het bijzonder op componenten die in hergebruikstroom aanwezig blijven, zoals persistente organische verbindingen. Afhankelijk van de aard van de vervuilingen kunnen deze selectief worden verwijderd. Om de kosten van waterzuivering te verlagen, stelt TNO voor te komen tot standaardisering van proceswaterkwaliteit.

Een zeer specifieke afvalstroom voor hergebruik is het membraanfiltraat of ro-concentraat dat ontstaat bij ontzilting van zee- of oppervlaktewater. Energiezuinig ontwateren door membraandestillatie kan leiden tot goedkope kristalzoutproducten. Uiteindelijk leidt dit tot een situatie zonder afvalstromen. Sinds januari 2006 stelt TNO ontwikkelingen op dit gebied voor. Het voorstel draagt de naam 'Afvalloze pekelbehandeling/NO-WASTE'. De technologie heet MEMBRINE ®

Laat je verder inspireren op TNOTIME over Circulaire Economie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.