Ons werk

Hergebruik van Water, Energie en industriële grondstoffen

De Industrie neemt een belangrijk deel van het globale watergebruik voor haar rekening. Ten gevolge van schaarste neemt de concurrentie met stedelijk en agrarisch gebruik toe, stijgen de waterprijzen en wordt water een steeds belangrijkere economische factor.

Waterhergebruik kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het netto watergebruik en in combinatie met hergebruik van energie en het terugwinnen van grondstoffen is het vaak ook nog interessant vanuit economisch perspectief. TNO was en is betrokken bij verschillende projecten op het gebied van duurzaam industrieel watergebruik en probeert daarbij antwoord te geven op een aantal essentiële vragen:

  • Wat is de waterkwaliteit die ik werkelijk nodig heb in mijn proces?
  • Hoe kan ik die kwaliteit produceren vanuit verschillende bronnen?
  • Hoe kan ik die kwaliteit bewaken?

In het project AquaFit4Use heeft TNO onder meer technologie ontwikkeld om biofouling en scaling te voorkomen of te verminderen, om zoute waterstromen te behandelen en om kleurstoffen uit water te verwijderen. Daarnaast zijn tools ontwikkeld voor water kwaliteitsdefinitie, water management en monitoring voor verschillende industriële sectoren (Papier, Textiel, Chemie, Voedingsmiddelen). In het eind 2012 gestarte project project Resfood ligt de nadruk op hergebruik van warm en koud water, energie en nutriënten in de voedingsmiddelenindustrie en de tuinbouw. Selectieve verwijdwering van componenten (zouten, eiwitten, microverontreinigingen, zoals polyphenolen) en desinfectie zijn belangrijke aandachtspunten, naast de snelle detectie en on-line monitoring van micro-organismen.

In het project E4Water ligt de focus op de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve (combinaties van) technieken in de chemische industrie. Synergie en industriële symbiose zijn hier de steekwoorden.
TNO biedt verschillende oplossingen in een breed toepassingsgebied en maakt waterhergebruik mogelijk zowel vanuit technologisch als economisch perspectief.

Laat je verder inspireren op TNOTIME over Circulaire Economie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.