Ons werk

Ontzilting (Desalination)

Ontzilten van zeewater wordt wereldwijd beschouwd als een veelbelovende technologie om tegen redelijke kosten de groeiende wereldbevolking van water te voorzien. Jaarlijks neemt het totale volume zeewater dat wordt ontzilt toe met 25 procent. Ook bij het zuiveren van industrieel afvalwater dat meer zout bevat dan volgens de nieuwe Europese kaderrichtlijn water is toegestaan, zal ontzilten een belangrijke rol gaan spelen.

TNO ontwikkelt nieuwe technologieën voor ontzilten van water.

  • Membraandestillatie met Memstill; een technologie die gebruik maakt van (goedkope) afvalwarmte.
  • Membraandestillatie met zonnewarmte voor decentrale productie van drinkwater. Landelijke gemeenschappen, vakantieoorden en afgelegen eilanden kunnen van dit idee profiteren.
  • Met elektrodialyse worden zoutionen van water gescheiden en zuren en basen uit zoutoplossingen gevormd.
  • Bij omgekeerde osmose onder hoge druk (HP-RO) wordt gewerkt met drukken tot 180 bar voor het concentreren van zout, waarbij pekel wordt geproduceerd met een zoutgehalte tot 20%.
  • Eutectisch bevriezen, een speciale vorm van vrieskristallisatie, levert puur water en zoutkristallen op, waardoor droog zout kan worden afgevoerd.

Minder kalkaanslag en vervuiling

Daarnaast biedt TNO technologieën die afrekenen met problemen als kalkaanslag en vervuiling.

  • Kalkaanslag, neerslaan van zouten uit water, kan worden beheerst met processen zoals MAC en FACT. Deze technieken bieden een zeer compacte oplossing voor het verwijderen van hardheid of andere componenten die kunnen neerslaan.
  • Vervuiling van membranen wordt drastisch beperkt met de Denutritor-technologie, waarmee het voedsel van micro-organismen wordt verwijderd en de biologische vervuiling sterk wordt beperkt.
  • Biofouling op membranen wordt tegengegaan met behulp van een coating met Ag/Cu nanodeeltjes waardoor de gebruikstijd toeneemt.

Faciliteiten en competenties

Daarnaast heeft TNO faciliteiten voor het beproeven van de prestaties van membranen en kenmerken zoals retentie, stromings- en vervuilingsgedrag bij zowel constante als wisselende concentraties. Dergelijke beproevingen zijn essentieel voor de keuze van een membraan. Een andere deskundigheid van TNO is membraananalyse. Biologische en organische vervuiling en kalkafzetting kunnen worden aangetoond met elektronenmicroscopie (SEM, SEM-EXD) en confocale laser-scanningmicroscopie.

Nieuws

TNO wint prijs voor ontziltingsmethode die zowel zoet water als elektriciteit produceert

14 januari 2015
TNO is deze week uitgeroepen tot één van de winnaars van de Renewable Energy Solutions for Seawater Desalination Challenge. TNO ontving de prijs voor de MemPower®-technologie (patent pending) die door... Lees verder

Laat je verder inspireren op TNOTIME over Circulaire Economie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.