Ons werk

Producten en diensten

TNO test, adviseert, onderzoekt en ontwikkelt ten behoeve van de waterindustrie, meestal op projectbasis. We werken samen met producenten van membranen, apparatenbouwers, installatiebedrijven, eindgebruikers en overheden. Projecten worden gerealiseerd voor bedrijven, klantengroepen en instellingen.

Nieuwe technologieën voor waterzuivering vereisen meestal nieuwe apparatuur, waarin vaak verschillende technologieën voor separatie en/of conversie worden geïntegreerd. TNO werkt samen met leveranciers van apparatuur bij het ontwikkelen van nieuwe apparatuur, opschalen van membraanmodules en kiezen van membranen en afstandhouders voor optimale overdracht van massa en warmte en voor een stabiele werking van de modules. We maken innovatieve procesconcepten op maat voor de klant, meestal met behulp van nieuwe apparatuur, en leveren de kennis voor het aanpassen van materialen, membranen, ontwerp en katalysator- of adsorptiedeeltjes. In diverse proefinstallaties in procesregelkamers worden nieuwe concepten geëvalueerd; besturing via internet stelt ons in staat de proefinstallaties volcontinu te laten draaien. Een van de belangrijkste competenties van TNO betreft het opstarten van nieuw gebouwde proefinstallaties. Er is speciale aandacht voor de voorbehandeling van water, bijvoorbeeld ter voorkoming van kalkafzetting. Een andere deskundigheid betreft het oplossen van problemen ter optimalisering van waterinstallaties.

Strategische ontwikkelingen

Met behulp van een stap-voor-stap methode met een laag risico helpt TNO haar klanten bij strategische ontwikkelingen, van idee tot praktische implementatie. Algemene projectfasen zijn brainstormen of oriëntatie, haalbaarheidsstudies (zowel economisch als technisch), ontwikkelen, testen, praktische beproeving in een laboratorium op locatie, demonstratie op locatie en ondersteuning bij commercialisering, bijvoorbeeld in de vorm van een joint venture. TNO kan haalbaarheidsstudies aanbieden om te onderzoeken of nieuwe technologieën significant beter zijn dan bestaande. Bij een dergelijk onderzoek worden alle aspecten van de technologie geëvalueerd en vergeleken met bestaande en andere toekomstige technologieën. Kritieke stappen worden in het laboratorium beproefd om hun potentie te beoordelen. Marktonderzoeken helpen vast te stellen of een nieuwe technologie het hoogste marktpotentieel heeft en ze kunnen ook toekomstige aspecten aangeven zoals marktvolume, geografische verschillen en wetgeving.

Samenwerking en financiering

TNO werkt met iedere klant op een specifieke manier samen, afhankelijk van de behoeften van de klant. We bieden advies op uurbasis voor kleine problemen, voornamelijk uitgaand van experimentele gegevens waarbij vaak beproeving op kleine schaal wordt aanbevolen voordat nieuwe toepassingen worden geïmplementeerd. Dit omvat de stabiliteit en toekomstige beschikbaarheid van de technologie en de gevoeligheid voor variaties in procesomstandigheden. De ontwikkeling van nieuwe waterzuiveringssystemen vereist meestal een verscheidenheid aan disciplines. Voor het uitvoeren van dergelijke projecten vormen we multidisciplinaire teams. TNO helpt bij het regelen van financiële steun van bijvoorbeeld overheden. Succesvolle ontwikkelingen worden gecommercialiseerd door middel van licenties. TNO kan hieraan bijdragen door deel te nemen in joint ventures als medeaandeelhouder. Bij projecten met verschillende belanghebbenden levert TNO vaak de projectleider, legt verantwoording af aan de financiers en is verantwoordelijk voor de rapportage. Hierbij gaat het ook om geïntegreerde projecten voor de EU met budgetten van vele miljarden.

Laat je verder inspireren op TNOTIME over Circulaire Economie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.